Doświadczanie Nieba na Ziemi.

Niebo jest stanem, w którym jesteśmy całkowicie otwarci na Miłość, która nas rodzi i daje życie. Jest to wymiar wibracyjny, w którym jesteś intensywnie obecny, wzniesiony i doświadczasz Miłości. To egzystencja pełna pokoju, radości, życzliwości, rozwagi, twórczej ekspresji i uprzejmości. To mądrość, zrozumienie, harmonia i poczucie, że wszystko ma sens. To zwyczajność przepojona poczuciem niezwykłości. … Czytaj dalej Doświadczanie Nieba na Ziemi.