Grupy Koncepcyjne

ZAPROSZENIE DO GRUP KONCEPCYJNYCH!

Kochani Kooperatywowicze.

Zapowiadaliśmy w naszych publikacjach, że pierwszym i zarazem kluczowym dzialaniem, jakie zamierzamy podjąć w otaczającym nas świecie 3D będzie budowa lokalnych TRZECH filarów samoorganizacji. Te 3 filary to:

1. Zdrowa żywność

2. Zdrowa edukacja

3. Służba dla zdrowia

Powołujemy do życia 3 zespoły, które opracują koncepcje budowania każdego z tych filarów. I niniejszym zapraszamy osoby które poczują, że mają wiedzę, doświadczenie, wenę i motywację do prac – na koncepcyjnych – abyście zmierzyli się z tym wyzwaniem.

Będziemy uruchamiać 3 grupy składające się z około 6 osób każda, które opracują zarówno rdzeń wartości, wokół których każdy z tych filarów będzie się samoorganizował, a następnie „mapę drogową” kolejnych działań, które należy podjąć, by każdy z tych filarów wdrożyć w życie. Efektem pracy każdej z tych grup powinien być swojego rodzaju PRZEWODNIKIEM:

1. JAK ZAŁOŻYĆ LOKALNĄ KOOPERATYWĘ SPOŻYWCZĄ w Twojej okolicy – gdzie forma kooperatywy jest hasłem umownym, gdyż chodzi o taka czy inna firmę zorganizowania sobie dostępu do zdrowej żywności

2. JAK SIĘ ZORGANIZOWAĆ LOKALNIE W KWESTII EDUKACJI – gdzie chodzi o przeprowadzenie naszych dzieci z systemu oficjalnej edukacji do systemu zdrowej edukacji, albo też o możliwość uzupełnienia oficjalnej edukacji o cały nurt edukacji sensownej, której w systemowych szkołach brakuje.

W tym filarze jest także przestrzeń na samoedukację nie tylko dla dzieci ale i dla osób dorosłych.

3. JAK SIĘ ZORGANIZOWAĆ LOKALNIE Z DOSTĘPEM DO SŁUŻBY ZDROWIU / ZDROWIENIU. ( a nie tzw. „Służby zdrowia”) – czyli do metod nieinwazyjnego i nie chemicznego wspierania swojego zdrowia w duchu wszelkich systemów medycyny holistycznych.

Uszczegóławiając wyzwania z którymi każda z tych grup się zmierzy będzie to wyglądało następująco:

1. Określenie łańcucha wartości, któremu ma podlegać każdy zakres tematyczny

2. Stworzenie wzorca logistycznego, który może zostać powołany i powielony na poziomie lokalnym

3. Napisanie przewodnika do stworzenia struktur lokalnych, które będą te zasady tematyczne realizować na miejscu, na poziomie miast i powiatów

ŁAŃCUCH WARTOŚCI – to kluczowy obszar dla powodzenia naszego przedsięwzięcia. Przyjęliśmy założenie, że nie zbudujemy nowego domu na starych fundamentach. Tak więc potrzebujemy powołać w każdym z wymienionych obszarów tematycznych ŁAŃCUCHA MIŁOŚCI.

Rzecz w tym, że nie można odpowiedzialnie zalecać komukolwiek leczenia, jeżeli nie odpowiedzialnie zalecić go sobie.

Nie można uczyć dzieci zasad życia w Nowym Świecie, jeżeli samemu tkwisz z tymi zasadami w starym świecie.

Nie możesz oczekiwać, że pozyskasz naprawdę zdrową żywność, jeżeli nie stworzysz jej producentowi warunków do tego, by mógł się naprawdę poświęcić świadomej uprawie / produkcji żywności.

Zilustrujemy to lepiej na przykładzie zdrowej żywności.

Obecnie ruch kooperatyw spożywczych jest mocno osaczony realiami ekonomicznymi.

Wtłoczony nam wzorzec, że wszystko musi być tanie ( zwłaszcza, że społeczeństwa ekonomicznie biednieją w skali globalnej ) skutkuje tym, że oczekujemy, iż żywność zdrowa / ekologiczna będzie także tania.

Tymczasem bez zmiany paradygmatu ważność odżywiania – tego, czym się odżywiamy – zgodnie z zasadą że jestem tym, co jem – nie uruchomimy owego ŁAŃCUCHA MIŁOŚĆ chociażby w zakresie pierwszego z naszych filarów – dostępu do zdrowej żywności.

Aby żywność była naprawdę zdrowa, musimy mieć zdrową intencję, zdrowe nasiona, zdrową ziemię, zdrowe środowisko całej naszej uprawy i zdrową świadomość, by całą uprawę poprowadzić ze Światłem i Miłością, a nie w pośpiechu i z bagażem codziennych stresów i obciążeń, które dotyczą większości rolników.

Znamy trochę środowisko rolników ekologicznych i wiemy, że prawie każdy z nich boryka się z codziennymi problemami niedostatku.

Częściową przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie presja ekonomiczna – że musi być najtaniej, najwięcej i najszybciej.

Dlatego rozpoczęcie tematu dostępu do zdrowej żywności od pierwszego ogniwa ŁAŃCUCHA MIŁOŚCI – stworzenie rolnikowi / producentowi żywności GODNYCH warunków pracy – jest odwołaniem się do zupełnie nowego paradygmatu. I oprócz tego paradygmatu będzie pierwszym zadaniem grup koncepcyjnych. Sądzimy, że odwołanie się do wyników prac Masaru Emoto oraz jego następców będzie świetnym narzędziem, którym będziemy mogli łatwo przekazać WAGĘ zmiany tego paradygmatu ze starego na nowy.

Doświadczenia Masaru z wodą jest czytelnym przykładem tego, jak wiele od stanu naszego Serca zależy – zarówno dla jakości jedzenia, jak i dla jakości opieki i edukacji naszych dzieci, jak i w kwestii podejścia do zdrowia.

Więcej na ten temat – gdy zorganizujemy się w grupy.

Tak więc otwieramy się na Wasze zgłoszenia do tych grup koncepcyjnych ( żywność, edukacja i zdrowie).

Prosimy, by każde zgłoszenie zawierało – poza minimum informacji o autorze – odpowiedź na pytanie:

CZYM I JAK WYOBRAŻASZ SOBIE PRZEDSTAWIENIE INNYM LUDZIOM IDEI ŁAŃCUCHA MIŁOŚĆ – budowania Nowego Świata od podstaw, a nie w ramach kompromisów ze starym systemem wartości.

A) może to być odwołanie się właśnie do badań Masaru Emoto – wówczas zaproponuj jak przedstawić zarówno rolnikom, edukatorom czy uzdrowicielom tę ideę – przy założeniu, że dla nich prace Masaru są nieznane.

B) może to być inny pomysł, niż Masaru – napisz nam wówczas jak byś to widział/a.

Tak więc prosimy by osoby, które się odnajdują w tych zakresach tematycznych i mają wolę włączyć się do prac (na razie koncepcyjnych) zgłaszały się do nas na nasz kooperatywowy adres mailowy:

filary.kooperatywaswiatla@gmail.com

W tytule takiego maila napisz: ZGŁOSZENIE DO GRUPY KONCEPCYJNEJ … (napisz której)

Prosimy, byście się zgłaszali do tych grup koncepcyjnych do 26 Września 2022.

Po tym terminie rozpoczniemy już pracę w każdej grupie oddzielnie.

Grupy będą pracować głównie on-line.

Tymczasowym koordynatorem projektu aktywowania grup koncepcyjnych jest

Andrzej „Uszy Duszy”

2 thoughts on “Grupy Koncepcyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *