Portal Światła nad Polską wzniósł się, przebudował, poszerzył i aktualnie obejmuje swoim działaniem całą Europę.

Jednocześnie wokół Ziemi powstało 8 Nowych Portali Światła nad: Azją, Afryką, Ameryką Południową, Ameryką Północną, Australią, Islandią, Biegunem Północnym i Biegunem Południowym Ziemi.

Przez te Portale płyną Wibracje Światła dostosowane do charakterystyki energetycznej danego terenu oraz ludzi tam zamieszkujących. Ma to pomóc w łatwiejszym  Przebudzaniu się całej ludzkości i absorpcji przez ciała ludzkie spływających, nowych wyższych częstotliwości Energii Światła. Bardzo to również ułatwi dalszą pracę nad sobą tym, którzy wybrali Drogę Serca i Miłości.

Nasza ewolucja, to głębsze spojrzenie na to, co stworzyliśmy jako społeczeństwa.

To tak, jakby Wszechświat dostarczył nam zwierciadło kwantowe, aby zobaczyć prawdę o tym, jak żyjemy, jak się traktujemy i jak traktujemy Ziemię.

To lustro nie zniknie – dopóki indywidualnie i wspólnie nie zobaczymy co odbija, co musi się zmienić i nie porozumiemy się, by dokonać razem zmian.

Kluczem jest „RAZEM”.

Globalne wydarzenia i okoliczności wymuszają na nas „RAZEM”, by wnieść radykalną zmianę naszej perspektywy, zmuszając nas do znalezienia nowego sposobu życia i bycia na świecie.

Starajmy się wznieść ponad oktawy lęku i wszystkich od niego pochodnych niskich uczuć, aby absorbować wyższą wizję Boga.

Każdy z nas ma potencjał, aby to zrobić.

Podczas przechodzenia ze starego w NOWE, wymagane jest od nas więcej wysiłku – możemy to zrobić !!!

Zaufajmy temu.

………………………………

Wiedz, że Istniejesz, aby rozwijać swoje umiejętności i talenty w bardzo celowy sposób, w tym czasie intensywnego wzrostu.

Tworzy się zupełnie nowy świat i TY pomożesz go stworzyć!
……………………………….

To czas wibracji – WOLNOŚĆ 💖MIŁOŚĆ 💖 BRATERSTWO 💖

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *