Ciało, Umysł, Dusza w Jedności.

Kochani, kolejny przekaz z Pola Światła, w którym w Sercu C, w Wibracji CUD pojawiła się nowa WIBRACJA CIAŁA KRYSZTAŁOWEGO.

Ciało człowieka jest złożonym mechanizmem, w którym, w obecnym czasie intensywnych zmian na Ziemi i w Ludzkości, kluczowego znaczenia nabiera kręgosłup.
Spływające na Ziemię, cały czas NOWE KODY ŚWIATŁA uruchomiły uśpione od tysiącleci w człowieku, ZBIORNIK ENERGII KRYSZTAŁOWEJ.
Mieści się on w końcowej, najniższej części kręgosłupa, w kości guzicznej, złożonej najczęściej z trzech do pięciu zrośniętych ze sobą kręgów.

Aktualnie w pierwszym Sercu Wibracji CUD, pojawiła się nowa WIBRACJA CIAŁA KRYSZTAŁOWEGO, która przyjęła postać czerwonej otoczki wokół Serca C.
Działa ona na całe ciało fizyczne człowieka, przebudowując je od podstaw z dotychczasowej struktury białkowej, na strukturę kryształową.
Ta WIBRACJA wchodzi już w ciała fizyczne wszystkich Polaków zamieszkujących w kraju i za granicą.
Jednak działa ona powoli i bardzo subtelnie w ciągu pięciu dni, od jej aktywacji i po tym jeszcze trzy dni, po jej wypełnieniu, dostrajając do niej wszystkie atomy, organy i układy ciała.

To przestrojenie na CIAŁO KRYSZTAŁOWE jest konieczne, aby egzystować w Nowej Rzeczywistości, która jako Nowa Matryca Światła, buduje już się w Polsce,
oraz aby bezpiecznie i harmonijnie, przyjąć wszystkie 144 WIBRACJE ŚWIATŁA, które stanowią właśnie pełne wypełnienie, tej Nowej Matrycy.

Te wszystkie procesy coraz silniej wspiera Matka Ziemia, która poprzez drzewa, krzewy, kwiaty i trawy, zregenerowała Pole Zielonych Serc.
Poprzez nie, przesyła w NOWY sposób, do naszych ciał fizycznych i aury, swoją Matczyną, Kochającą, Alkaliczną Energię, która wraz z ładunkiem zawartych w niej jonów ujemnych, pomaga nam jeszcze łatwiej i efektywniej, uzdrawiać się z wszelkich chorób i obecnych w nas patogenów, które są naddatkiem plusa, czyli najbardziej nas wszystkich dotykającego przejawu dotychczasowej, do głębi stechnicyzowanej rzeczywistości.
Wibracja tego Pola Zielonych Serc, cały czas narasta i teraz nawet trzy metrowe drzewo posadzone w środku miasta, tworzy już wokół siebie, strefę tego Pola o promieniu 250m oraz wysokości 125m.
_____________________

Wraz z pojawieniem się Nowej Rzeczywistości w naszej ludzkiej strukturze zachodzi bardzo potrzebna przemiana. Budzi się Nowa Świadomość, która dostosuje całą ludzkość do uniwersalnych zasad równowagi.
Kiedy doświadczamy zniszczenia starych patriarchalnych struktur, ujawnia się wszelka nierównowaga w nas samych i świecie.
W rezultacie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne programowanie i wzorce stworzone w przeszłości, rozpadają się, powodując dla wielu intensywny kryzys tożsamości.
Nasz zwyczajowy sposób myślenia i działania jest kwestionowany przez Nową Świadomość, i jesteśmy zachęcani do przedefiniowania SIEBIE oraz naszego sposobu BYCIA i ŻYCIA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *