Boska Kobiecość, Boska Męskość.

Energetyczny szablon Boskiej Kobiecości w nas, nie chce już utrzymywać żadnych wzorców, które nie służą wewnętrznemu partnerstwu. Boska Kobiecość, pragnie prawdziwej integralności w Świetle, i w nim życia poprzez Święty Związek z Męskim w nas aspektem.

Prawdziwa Święta Boska Kobiecość, nie zamknęła swoich zdolności, do doświadczania życia poprzez swoją Intuicję. Jej świątynia ciała WIE, co jest właściwe w Boskim porządku, dla niej i dla innych.

Została zaprojektowana tak, aby czuć się głęboko połączona, w swojej Duchowej Jaźni, oraz fizycznym aspektem Matki Ziemi, aby na planie fizycznym, organicznie chcieć karmić i troszczyć się o Życie.

Jej wrażliwość jest jej Świętą Mocą, ponieważ jej Serce i Dusza są połączone z Miłością i Współczuciem. Święta Boska Kobiecość istnieje we wszystkich – mężczyznach i kobietach – istnieje i żyje w radosnej służbie Źródłu, bijąc w naszych Sercach, pod zastygłym bólem wewnętrznego oddzielenia.

Boska Kobiecość, pragnie przynieść ci Spokój i Ciszę, dając nowy początek Piękna, w twoim Życiu. Jej wezwanie, to WRAŻLIWOŚĆ i CZUCIE. Jej wezwanie, to szacunek do Matki Ziemi i Natury, również.

Jej lekarstwem jest SZCZĘŚLIWE Serce, w którym płynie twórcza radość, jako Bosko Kobiece i Bosko Męskie, połączenie. Radosna twórczość, to prawdziwe, bo natchnione Życie – sprawia, że jesteś szczęśliwy wewnętrznie.

Kiedy nauczysz się przywracać, rozpoznawać i rozumieć, te pierwotne energie w ich prawdziwej formie, Macierzyńskiej i Ojcowskiej, wyrazisz uniwersalny przepływ Miłości na tym świecie. Staniesz się Światłem, w którym, te Boskie wcześniej oderwane bieguny, znów będą mogły tańczyć RAZEM jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *