Stajemy się Świadomą Cywilizacją, która zdaje sobie sprawę ze swojej Mocy, w której ma pełny potencjał jako Światło.

Spływające Światło wygasza to, co reprezentuje energetyczne ego – zbiorowe i indywidualne. To czas bardo. Ta „przestrzeni pomiędzy” , jest przejściem z dwoistości do JEDNOŚCI. Dla wielu to czas intensywnego piekła – w tej chwili na Ziemi toczy się intensywna bitwa, w której stara energia kontroli i manipulacji jest usuwana i zastępowana wyższą wibracją pokoju i równowagi. Stare się broni, NOWE napiera.

Wzrost elektromagnetyczny całkowicie odłącza nas, od starych sposobów wibrowania w przyspieszonym tempie. To ważna część procesu, przenoszenia nas i wszystkiego, do nowych stanów Świadomości, tak, aby rzeczywistość mogła się całkowicie zmienić, zmienić dla wszystkich i dla całej planety. Czy jesteś w tym przytomny?

To czas by zająć stanowisko – nie „za” lub „przeciw” czemukolwiek, ale po prostu stanąć po stronie Prawdy, Miłości, Dobroci, Współczucia, za wszystkim co jest w czuciu głębsze i najpiękniejsze dla ciebie. Co jest poza rasą, religią, wyznaniem, płcią, przekonaniami, statusem społeczno-ekonomicznym. Poza twoimi działaniami, twoją sytuacją, twoim wyglądem, twoim dochodem. Poza dobrem – które zrobiłeś lub błędami – które popełniłeś. Wtedy stajesz się LEKKI. Stajesz się Miłością.

Jesteśmy zjednoczeni z całym Stworzeniem, pływając w morzu Światła. Jesteśmy ucieleśnieniami Jedynej Miłości, we wszystkich jej chwalebnych formach. Więc Światło wstrząsa, dotyka, budzi nas w komórkowym rdzeniu, byśmy mogli zobaczyć WIELKOŚĆ wszystkiego i naprawdę zrozumieć hologram / iluzję / śnienie. A wtedy dojrzeć poza snem, że wszystko JEST w porządku z całym Stworzeniem.

Ma miejsce Wniebowstąpienie, które jest ekspansją Świętej, Boskiej Pamięci. Ta Święta ekspansja, tworzy aktywację Duszy i Świetlistego Ciała / DNA, aby rozpocząć następną FAZĘ i następną i następną. Wniebowstąpienie fizycznego ciała, jest zupełnie nową grą na naszym planie, to przebudzenie komórkowe, przyjmujące wiele liniowych lat by przekodować komórkowe DNA, przeprowadzić restrukturyzację i przepisać cały szablon ciała. Jest to ciągły proces detoksykacji / oczyszczania / zmniejszania gęstości i rozpadu komórek – jako proces oczyszczania całego ciała i całego życia, każdego z nas. Proces całkowitej przebudowy ciała fizycznego, polegający na integracji ŚWIATŁA w głąb struktur i systemów całego ciała, jest ogromny.

Nasze ciała WYMAGAJĄ od nas 100% WSPARCIA, aby stale i nieustannie przechodzić ogrom tego wszystkiego. Jest to część procesu „remontu”, przez który przechodzi również widziana przez nas „rzeczywistość”, byśmy mogli mieć dostęp do patrzenia poza to, co widzą ograniczone „dwoje oczu” naszego ludzkiego aspektu ego. Ekspansja poszerzającej się Świadomości otwiera cały nowy, naturalny dostęp i zdolności, ponieważ każdy z nas posiada w pełni swój własny rozszerzony stan. Jako Wielowymiarowe Świetliste Istoty, możemy jednocześnie doświadczać i sobą zarządzać. Wcześniej mogliśmy tylko doświadczać, bo tylko reagować. Teraz będziemy mogli utrzymywać poszerzone, nieskończone Stany Świadomości – jako wysokie energie. To wszystko, to piękne przed nami procesy.

Każdy przebudzający będzie w obliczu widzenia tego wszystkiego w sobie, co reprezentuje programowanie oddzielenia, by świadomie wybrać tchnienie Miłości w każdej sytuacji, świadomie zdecydować się na ZMIANĘ. Wybrać to co jest odpowiednie jako Światło, by kreować własną indywidualną, chcianą rzeczywistość, aby funkcjonować zgodnie z Boskim Światłem, Boską Wolą, Boską Inteligencją, Boską Miłością, Boską Obecnością, Boskim Wyrównaniem i Boskim Czasem.

Oznacza to, że każdy decyduje się DOSTOSOWAĆ całe swoje życie, zamiast czekać, aż coś się wydarzy, co zmusi do tego, aby się coś zmieniło. Oznacza to, że każdy żyje jako swoje własne Czyste Światło, w pełni ze swoją własną Duszą i nie kurczy się już, nie powraca na starą, małą skalę, by wrócić do starych, zniekształconych i niewygodnych dla Duszy i ciała wzorców.

Jest już cała planeta Liderów Światła, posiadaczy tych wyższych częstotliwości, częstotliwości rozszerzonej Świadomości, działających jako pomost od Świadomości / Rzeczywistości Starej Ziemi do NOWEJ. Każdy działa jako kanał, przewodnik i energetyczne wsparcie, które pomaga innym w przebudzeniu, poprzez własne życie z nowymi Kodami Światła – NOWEJ Świadomości Ziemi.

Więc jeśli potrzebujesz wsparcia, odczuwaj płynącą od przewodników wibrację/energię, nie patrz na samą, niepopartą wibracją – głoszoną suchą teorię – odróżnianie jest ważne, by posuwać się na przód. To nie teoretyczna wiedza, a Świetlista wysoka wibracja, pomaga aktywować i wspierać Duszę, pomaga otwartym sercom i umysłom, w osiągnięciu Boskiego wzorca z większą łatwością.

Jedyną prawdziwą nauką jest MIŁOŚĆ. Wszelka teoria, historia czy doświadczenie, przemija. Miłość nie przemija, jest ZAWSZE. Jesteśmy Boskimi Istotami, stworzonymi z Miłością na wibracyjny obraz i podobieństwo Boga. Jeśli chcesz dostąpić tego podobieństwa, musisz chcieć odpuścić stare, by iść dalej. Wszyscy to robimy. To część procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *