Energia Odrodzenia.

Dzisiejszy czas, to jest energia ODRODZENIA, a odrodzenie się, nigdy nie jest łatwe. Jest piękne i warte – ale nie jest łatwe. Jeśli nie masz jasności co do tego, Kim Jesteś i do czego jesteś ZDOLNY, energia odrodzenia rzuca Światło na ten aspekt twojego życia, o którym instynktownie już wiesz, że wymaga remontu, ale z jakiegoś powodu nadal trzymasz się starych nawyków i wzorców. To, właśnie nie jest łatwe!

Żyjemy w strefie budowy NOWEGO na Ziemi, ponieważ nasz świat jest przebudowywany od podstaw. I poruszanie się w tych momentach, nie jest prostym zadaniem. Każdego dnia mamy zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania, w przeciwieństwie do tych, które mieliśmy wcześniej. Gdy ludzkość się budzi i zmieniają się normy społeczne, musimy nieustannie się dostosowywać się do nowej percepcji. Przekonujemy się, że musimy być bardziej wewnętrznie PRZYTOMNI i więcej kontemplować, więcej kwestionować – aby znaleźć swoją drogę i prosperować.

Sama ilość informacji, które zbieramy w ciągu jednego dnia, jest ogromna. Aby „przesiać się” przez ten ogromny ładunek, musimy rozwijać coraz wyższe poziomy wnikliwości. Dlatego umiejętność „zatrzymania w sobie świata” jest coraz bardziej niezbędną umiejętnością.

Pomyśl o nasionku. Całą zimę drzemie w ciemnej, zimnej Ziemi. W skorupce jest zadowolone aż do wiosny. Gdy słońce ogrzewa glebę, a woda deszczowa wsiąka do skorupki, siła i Źródło życia samo w sobie porusza się w nasieniu, pobudzając je do kiełkowania. Kiełek rośnie w obrębie skorupy, aż w końcu jego pragnienie ekspansji napiera na skorupę. To, co kiedyś było chronione, teraz ogranicza. Ale Siła Życia w tym kiełku przywoła potężną energię, która odrzuci oporną skorupkę na bok, aby roślinka mogła wyrosnąć w kierunku jakim została zaprojektowana, i stać się tym czym ma BYĆ.

Jesteśmy Iskrą Stwórcy w ludzkim doświadczeniu. Więc żyje w nas BÓG, który się odradza, powracając do swojego pierwotnego DOSKONAŁEGO wzorca.

Dlatego to, co kiedyś myśleliśmy, że jest naszą prawdą, opuszcza naszą rzeczywistość na dobre. To, kim kiedyś myśleliśmy, że jesteśmy, nie jest już dostępne w przepływie nowej Świadomości, jej wyższych wymiarów.-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *