Nasza Ewolucja nie jest kałużą, ale strumieniem, który będzie stawał się rzeką!

Spływające Światło wzmacnia Obecność Boga, który pozwala nam przekroczyć chaos w zewnętrznym świecie. Zdecydowana większość ludzkości, nie jest świadoma tego faktu, i nadal emituje wokół siebie cierpienie.–Kiedy obserwujemy świat zewnętrzny jako neutralny obserwator, łatwo zauważamy, że reakcje Ludzkości i wydarzenia, odzwierciedlają przestarzałą świadomość oddzielenia od Źródła Stworzenia. Ludzie na całym świecie działają w oparciu o przekonania oparte na strachu, które odzwierciedlają świadomość „ my przeciwko nim ”. Powoduje to większą część chaosu manifestującego się w tym czasie i znacznie zaostrza ból i cierpienie Ludzkości.

To „ my przeciwko nim ”, odzwierciedla się w komunikacji między ludźmi – co dla wyższej w nas Świadomości JEDNOŚCI, sprawia wrażenie, jakbyśmy żyli na dwóch diametralnie przeciwnych planetach. To efekt dwóch różnych wibracyjnie wymiarów, które nakładają się na siebie i istnieją równolegle, na jednej planecie.

Właśnie dlatego my / ty i ja, jesteśmy teraz wezwani do podwojenia naszych wysiłków w ich imieniu. Jesteśmy JEDNOŚCIĄ ze wszystkimi naszymi siostrami i braćmi, a kiedy w naszym wysiłku utrzymywania w sobie Światła, zostaniemy wibracyjnie wywyższeni, oni zostaną wywyższeni razem z nami. Gdy to się stanie, stopniowo oni również będą mogli słyszeć wewnętrzne przewodnictwo Obecności Boga. Obudzą się wtedy z głębokiego snu i przypomną sobie Kim są i dlaczego są na Ziemi, w tym wznoszącym nas czasie.

Boskim zamiarem ewolucyjnego planu jest zainspirowanie nas na całym świecie, do przyjęcia odpowiedzialności za wzmocnienie NOWYCH coraz wyższych wzorców Światła, a tym samym zakotwiczenie ich do fizycznej manifestacji, podczas tego ważnego czasu, w procesie wznoszenia Ziemi.

Te wzorce zawierają nie tylko oparte na Sercu wzorce Boskiego Światła, które jest Miłością Boga, ale zawierają one również, realne rozwiązania wszystkich chorób objawiających się na Ziemi w wyniku nadużyć wyrządzonych Ludzkości, Królestwu Żywiołów i Matce Ziemi poprzez chciwość, egoizm, korupcję, strach i nadużycie władzy.

Gdy NOWE wzorce Boskiego Światła przepływają przez NASZE Serca i do świadomych umysłów przebudzającej się Ludzkości, wszystko co jest w konflikcie z tymi wzorcami, zostaje wypchnięte na powierzchnię, aby mogło zostać uzdrowione i przemienione w Światło. Wszystko co jest ukryte, musi teraz zostać objawione.

Dla milionów ludzi będzie to zagmatwany i bolesny proces. Jednak ty, ja i reszta przebudzonej Ludzkości przygotowaliśmy się w niezliczonych wcieleniach, aby móc pozostać skupionym na Świetle, jego wzorcach doskonałości Boga, podczas tego procesu oczyszczania. WSZYSCY mamy możliwość przekroczenia chaosu w zewnętrznym świecie, bez względu na przeciwności losu.

Jeśli wyrażamy, odzwierciedlenie świadomości „ my przeciwko nim ” , czy reakcję opartą na strachu, nienawiści – stajesz się częścią problemu – jesteś w sidłach ciemności. Jeśli jesteśmy wierni Światłu, będziesz świecić dla świata – stajesz się rozwiązaniem dla niego.

Pamiętaj, Światło Boga ZAWSZE zwycięża, i TY jesteś tym Światłem – dlatego nasze Zwycięstwo jest zapewnione. Teraz potrzebą chwili jest to, abyśmy WSZYSCY nie ustawali w skupieniu na Świetle, bez względu na to, w jakim kraju mieszkamy.

Zwycięstwo jest Miłością. I Bóg NAS nieustannie nią błogosławi, Kochani.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *