W naszych Sercach jest pomost, między Niebem a Ziemią.

Napływające Świetliste energie są potężne i pulsują w całej Ludzkości, generując zmiany potrzebne do życia w świętości, równowadze i harmonii. Jesteśmy równoważeni na wielu poziomach, nasz umysł i nasza Ludzka Świadomość, są silnie dotykane. By żyć nową rzeczywistością, nowy światem, ograniczenia stworzone przez stare sposoby myślenia muszą zostać uwolnione. Wraz z tym uwolnieniem nasza Ludzka Świadomość rozszerza się, aby otworzyć nasze umysły, pobudzić naszą kreatywność i aktywować naszą wyobraźnię.

Nauka dziś dogania metafizykę i odkryła, że twój mózg nie odróżnia twojej wyobraźni od fizycznej rzeczywistości. Daje ci to pełne pozwolenie na ekspansję i tworzenie nowego świata, który w cudowny sposób może wspierać twoje życie. Jesteśmy nosicielami nowej Świadomości. Jesteś w NOWYM świecie, z nowymi, potężnymi umiejętnościami.

W naszych Sercach, jest pomost między Niebem a Ziemią. W rzeczywistości jesteś pomostem. Jesteś ucieleśnieniem Boskości doświadczającej ludzkiej rzeczywistości. Jesteś czystą Świadomością przyjmującą piękną formę, oddziałującą ze Świadomością w innych formach i tworzącą nowe formy. Tak jak ziarno zakopane w ziemi sięga po światło, rośnie i wydaje więcej nasion, a także silniejsze nasiona, tak całe życie rozwija się, rośnie, przystosowuje się i tworzy. Ty też!

Ponieważ możesz stworzyć to, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz, nie ma lęku, którego nie możesz przezwyciężyć. Jesteś swoją Mocą. Nikt nie może ci odebrać tej władzy, ani twojej niezależności. Kiedy w coś wierzysz, możesz sprawić, by to się wydarzyło!

Wielu wierzy, że rząd zmusza nas do robienia czegoś, albo że twój szef lub kolega zmusza cię do bycia kimś. To NIE prawda! – nie ma innej odpowiedzi, którą Wszechświat może ci dać. Jesteś Wolny!–Nie jesteś już w niewygodnym środowisku, chyba że tego chcesz. Jeśli czujesz, że nie możesz być sobą w towarzystwie kogoś, czas zadać sobie pytanie, co zamierzasz z tym zrobić? Czy nie widzisz, jak oddajesz swoją Moc wszystkim poza sobą? Nie oznacza to, że musisz się wywyższyć, czy niszczyć drugą osobę. Chodzi o to, abyś stał prosto i dumnie – by być sobą! Jesteś Światłem.Jesteś wypełniony wewnętrzną Mocą.

Nie jesteś kulącym się człowiekiem 3D. Jesteś już Wolną Istotą, w manifestującym się wyższym wymiarze Nowego Świata. Niektórzy mogą ci wmawiać, że walka z czymś poza tobą, jest głoszeniem twojej wolności Istnienia. Tak było w 3D, w nowej Świadomości już nie jest.

Nie możesz zmienić swojego rządu, ani czyichkolwiek działań z zewnątrz. Walka z rządem lub z czymkolwiek poza tobą, wstrzymuje cię do zaglądania do wewnątrz. Wielu przedłuża swoją agonię 3D, błędnie myśląc, że zwróci się do wewnątrz po załatwieniu problemów na zewnątrz. Istoty lub miejsca, które cię niepokoją, są nauczycielami, a nie wrogami. I pokazują, że coś w tobie jest trudnością, lękiem, którym się nie zająłeś.

Taka Świadomość, to przejście na drugą stronę. Płynąc już w przeciwnym kierunku, widzisz świat pod nowym kątem. Czas TWORZYĆ, zamiast wołać o pomoc w bólu skierowanym na zewnątrz. Zostałeś stworzony do radości bycia sobą i jeśli będziesz wierny sobie, będziesz świecić Światłem w tym świecie. W Świetle tworzysz Świadomość czasu teraźniejszego, czujesz się w pełni wewnątrz zjednoczony i skupiony na Miłości.

Z tego miejsca już przeważające nowe częstotliwości, pomagają ci, byś nie odwracał swojej uwagi od twojej Świętej przestrzeni w Sercu. Ta umiejętność, wyzwala cię w kierunku zupełnie nowych możliwości. Żyjesz już nie dla przetrwania w świecie, ale z wewnętrznego powołania. Błogosławiony przemierzasz Ziemię i rozbłyskujesz swoje wspaniałe Światło.

2 thoughts on “W naszych Sercach jest pomost, między Niebem a Ziemią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *