Zjednoczeni wzrastamy, podzieleni upadamy.

To nie jest łatwy czas na planecie, gdyż jest tak wiele Dusz odłączonych od Światła, które rozprzestrzeniają wirus strachu, twierdząc, że ich droga jest jedyną właściwą drogą. Jest jednak coraz więcej NAS, którzy – jak TY i ja – pracują w Miłości, aby wprowadzać erę dobroci, tolerancji, wolności, otwartości i JEDNOŚCI. Na tej drodze Świadomie pozwalamy, by nasze Źródło po prostu nas kochało i wznosiło naszą wibrację, w której staniemy się NIEZWYCIĘŻONYMI twórcami.

Jesteśmy tutaj, aby doświadczać zewnętrznego świata, przez soczewkę swojej wewnętrznej Prawdy .Jesteśmy Boską Iskrą żyjącą ziemską rzeczywistością, która jest kierowana z wewnętrznego połączenia ze Źródłem. Nic innego nie jest prawdą. To jak gra w wirtualnej rzeczywistości. Ważne jest, abyśmy zawsze byli świadomy tego, co tak naprawdę kryje się za tym wirtualnym obrazem. Przebudzenie się na tę większą Prawdę, jest kluczem do bycia w niej Wolnym.

Ci, którzy jeszcze nie odkryli swojego związku z iluzoryczną matrycą, zostają złapani – a ty jesteś w niej – by inspirować, dawać przykład i być tropem dla innych, by mogli z jej okowów się wyzwolić. Niektórzy nie zdecydują się zobaczyć, co jest za iluzją ukryte. Nie możesz ingerować w ich wolną wolę, ale możesz zrobić to, po co przyszedłeś do tej gry – być latarnią emitującą wyższe częstotliwości. Więc twoją główną rolą jest dalsze promieniowanie Światłem, i stanowić dla innych latarnię morską we mgle. Żyj Światłem. Kontynuuj tworzenie.

W Świetle umacniasz JEDNOCZENIE we wspólnej sprawie. Przełamujesz fałszywą matrycę podziału, na UNIWERSALNE prawo. To uniwersalne prawo, to prawo JEDNOŚCI, i jest inspirowane Miłością, i to ono przede wszystkim nas obudziło.

Rozpoczynamy podróż samotnie, a kończymy kultywując jedność we wspólnocie. Rozwijamy się w społeczność, w której wszystko co nas dzieli, umniejsza, kontroluje, lub poniża naszą Prawdę – ulega rozkładowi. W społeczności Jedności, przyciągamy wszystko to, co naturalne, pożywne, radosne, obfite i prawdziwe. Wszystko co ma tendencję, nie do rozkładu, ale do ŻYCIA!

Jedność, to antidotum na wszystkie fałszywe koncepcje starego świata. Fałsz umiera, gdy nie jest karmiony. Umiera, gdy patrzysz na większą od niego opcję. I wybierasz życie. Wybierasz wolność. Wybierasz jedność. Wybierasz wszystko, co jest dobre i prawdziwe. Wybierasz Miłość. Zignoruj wszystko to, co tym nie jest i zajmij się tworzeniem tego, co jest pasją i ŻYCIEM.A Boskie natchnienie i opatrzność wyjdą na spotkanie. Wszystko inne rozpłynie się, zdematerializuje.

Taki wybór, to ponadczasowa podróż prawdziwej ALCHEMII. Ponadczasowość pozwala na alchemiczne wychodzenie, poza nasze grawitacyjne oprogramowanie. Tu hakujemy podstawową naukę i schemat ludzkiej gry, na poziomie kwantowym. Hakowanie gry, otwiera nasze ciała i umysły na możliwości wykraczające poza prymitywne, ludzkie programy i wierzenia. Przerywamy cykliczne zaklęcie! To nie jest science fiction. Bycie nadludzkim to nasza NORMALOŚĆ.

Wielu nadal żyje w stanie niemożności i znużenia swoją ludzką grą. Lecz TY, zauważasz „nowe drzwi” i że są otwarte. I wychodząc ze starej gry, możesz świadomie i celowo dostroić się do ogromnej Miłości, która cię tworzy, adoruje, podtrzymuje i prowadzi.

Jest nas WIELU w tym procesie. Wszyscy jesteśmy drogocennymi Duszami, które dodają Światła i Miłości, do ogromnego i pięknego Stworzenia. Osiągniemy to!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *