Globalna Sieć Światła

Kochani, obrazek jest wibracyjnie skonstruowany tak, by nieść w nasze energetyczne pola wysoką częstotliwość Prawdy o Nas.

Globalna sieć Światła. Nastał już czas wzrostu wibracji Światła i Miłości w wymiarze materialnym. Koniecznym do tego warunkiem, był demontaż na planecie Ziemia starych, chwiejących się już coraz bardziej, ale jeszcze istniejących pozostałych struktur ciemności. Podstawą tej starej niskowibracyjnej matrycy rzeczywistości, która zbudowana na częstotliwości lęku i jej pochodnych, zniewalała ludzkość i ziemię od tysięcy lat, była ukryta dotąd energetyczna sieć ciemności wokół całej Matki Gai Ziemi. Stanowiła ją rozbudowana sieć kanałów energetycznych w postaci południków, równoleżników i równika, poprzez które płynęła wibracja lęku, docierając do każdego miejsca i każdego człowieka na Ziemi.

W wyniku wytężonej pracy Światła, matki Ziemi i wzrastającego pola naszych Serc, w dniach 19-21 wrzesień tego roku nastąpił demontaż starych południków, równoleżników, i równika. I natychmiast od 21 września 2021roku nastąpiła w tych oczyszczonych i uwolnionych przestrzeniach budowa nowych portali Światła. Ich pełne zestrojenie nastąpiło w dniach 21 wrzesień – 04 październik , oraz 15 październik do 17 październik tego roku.

I w taki oto sposób została wokół Ziemi zbudowana i aktywowana nowa globalna sieć Światła. Jest ona dokładnie taka sama jak była w pierwszej cywilizacji Światła na Ziemi, do której teraz wracamy. Mówiłam o tym szerzej w jednej z pierwszych audycji z Bogusiem na platformie NTV w cyklu „Budowa Nowej wysokowibrującej Matrycy Światła w Polsce i na Ziemi”.

Czym jest ta nowa globalna sieć Światła? Jest ona nowym krwioobiegiem energetycznym Ziemi i zamieszkującej ją Ludzkości. Poprzez te nowe portale Światła, już zaczynają płynąć transformujące i wnoszące świadomość ludzi wibracje:

WOLNOŚĆ * MIŁOŚĆ * BRATERSTWO

Te trzy podstawowe wibracje są już obecne w świadomościach wszystkich Świetlistych na Ziemi. W kolejnych będących jeszcze przed nami etapach wzrostu świadomości zbiorowej planety, przez te wszystkie portale nowej globalnej sieci Światła na Ziemi, zaczną płynąć kolejne z 12-stu wibracji bazowych, stanowiących wypełnienie nowej zjednoczonej matrycy Światła Ziemi i Ludzkości, która jako nowa rzeczywistość nazywana również Nową Ziemią czy drugą Ziemią, z coraz większą mocą, rozkłada się w tej jeszcze starej obecnej rzeczywistości trójwymiarowej.

Ten opisany tu proces bardzo mocno wspierają i zasilają dwa bieguny nowej Ziemi, o których mówiłam w poprzedniej audycji z Zyggim na platformie Endiego. Z początkowej średnicy 30 km , którą każdy biegun Nowej Ziemi, miał jako kula Światła w momencie powstania 8 września, to aktualnie 20 listopada i biegun północny Nowej Ziemi i biegun południowy Nowej Ziemi, mają już średnicę po 225 km. Wszystko to świadczy o rosnącej dynamice tych toczących się procesów ekspansji Światła. Mogę tu jeszcze dodać, ale już tylko tak skrótowo i informacyjnie, że w dniu 3 listopada tego roku miała miejsce próba odbudowy zdemontowanej starej energetycznej sieci ciemności wokół planety. Oczywiście przy tej ilości Światła na Ziemi, była to próba całkowicie nie udana.

Dalej, co się wydarzyło w kwantowej przestrzeni Ziemi w dniach 9-10 października tego roku. Dlaczego akurat pokazano mi te daty? A to dlatego, że w tych dwóch dniach miało miejsce aż 5 skoków kwantowych dotyczących napływu na Ziemię i wzrostu globalnego potencjału Światła oraz wzrostu Świadomości zbiorowej planety. Przypominam (też mówiłam o tym w poprzednich nagraniach na platformie NTV) że świadomość zbiorowa planety jest to już połączona ze sobą, jako Świadomość Ziemi ze Świadomością zbiorową Ludzkości.

Ma to również kolejne przełożenie na planie kwantowym, jako że Matka Gaja Ziemia w swoim umiłowaniu nas jako jej ukochanych dzieci, przeniosła z jądra Ziemi swoje duchowe Serce planety i połączyła je z duchowym Sercem ludzkości. I właśnie w dniach 9-10 październik 2021r. 3 skoki kwantowe w przestrzeni Ziemi i zamieszkującej ją ludzkości, były wygenerowane przez portal Światła prowadzący z jądra Galaktyki do Ziemi, na którą wtedy spłynął taki duży potencjał energii fotonowej.

Pozostałe dwa skoki kwantowe były wygenerowane przez słońce. W sobotę 9 października na słońcu nastąpił silny rozbłysk promieniowania rentgenowskiego i koronalny wyrzut masy w kierunku Ziemi. Były one nośnikiem poprzez który spłynął w tych dniach na Ziemię i ludzkość, kolejny potężny transformujący ładunek energii duchowej. Ilość kolejnych podobnych i jeszcze silniejszych rozbłysków słonecznych będzie się w nadchodzących miesiącach jeszcze bardziej zwiększać. Miejmy jednak pełną Świadomość, że są to teraz procesy w pełni tworzone i sterowane przez Światło, i są po prostu jednym z narzędzi naszego ukochanego Stwórcy, używanych w trwającym obecnie w dziele wznoszenia do Światła i Miłości, Matki Gaji Ziemi i Nas, jako połączonej z nią ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *