CIAŁO ŚWIETLISTE/On-Line


ZAPISY| WARSZTATY DOSTRAJANIE DO CIAŁA ŚWIETLISTEGO ON-LINE |

Edycja na ten moment wstrzymana


Czterodniowe WARSZTAT On-line / Dostrajanie do Ciała Świetlistego

[TERMIN]

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW.


Warsztaty odbywają się poprzez platformę ZOOM , która jest dość prosta w obsłudze i popularna, w kontekście globalnym (między uczestnikami różnych grupowych spotkań czy konferencji).


Wymagane narzędzia to:

 • – laptop, z wbudowaną lub zewnętrzną kamerką i mikrofonem lub też tel. komórkowy, oba, z dostępem do internetu;
 • – wygodne siedzisko
 • – i to już 🙂WSZYSTKO 🙂

  Spotykamy się tak samo, jak w realu, z jedyną różnicą, że nie siedzimy obok siebie, w salonie, przy herbatce i przy jednym stole.

Każdy, na pulpicie zoom, będzie miał dostęp do panelu obsługi swojej kamerki i mikrofonu, a zatem wszyscy będziemy się widzieć i w miarę potrzeby, także wzajemnie słyszeć, z ekranu monitora. Bez żadnych przeszkód, będziemy mogli wchodzić, w INTERAKCJE, między sobą, by wspólnie współuczestniczyć, a później także i dzielić się doświadczeniami, w polu Serca i ciała, gdyż dla świadomości, jej energii, przestrzeń jest iluzją i w ogóle nie istnieje.

Logowanie, na spotkanie, jest bardzo proste i odbywa się poprzez kliknięcie linku, który meilem zostanie do Was przesłany. Otrzymacie także niezbędne instrukcje, co i gdzie kliknąć. Na ewentualność, dalszych problemów, z logowaniem, otrzymacie także wsparcie telefoniczne.


Harmonogram warsztatów: 1 DZIEŃ/ 2 DZIEŃ / 3 DZIEŃ / 4 DZIEŃ / 10.00 – 13.00 oraz 16.00 – 19.00

– zaczynamy o 10.00 i pracujemy, absorbując wiedzę, do 13.00; w międzyczasie, przewidywana jest także przerwa, na własne sprawy, herbatkę, czy swobodne rozmowy, między sobą 🙂
– od 13.00 do 16.00 przerwa na obiad, odpoczynek, by zbalansować, w sobie, nabytą wiedzę i wyższą energię.
– drugą część zaczynamy od 16.00 i potrwa ona do 19.00, z małymi przerwami również
I taki harmonogram powtarzamy przez 4 dni.Po dokonaniu zapisu oraz opłaceniu uczestnictwa, na swój adres e-mail, otrzymasz od nas zwrotnie link i ID Spotkania, w aplikacji ZOOM, natomiast w wyznaczonym dniu i godzinie, organizowania 4- DNIOWEGO WARSZTATU GRUPOWEGO / DOSTRAJANIE DO CIAŁA ŚWIETLISTEGO / –-> klikniesz na otrzymany link lub wprowadzisz ID Spotkania, aby się zalogować, według prowadzącego schematu (w mailu, otrzymasz od nas także instrukcje obsługi aplikacji ZOOM, na potrzeby tego typu spotkania, w formie pdf i video).


W ramach WARSZTATU, każdy UCZESTNIK otrzyma także półroczny dostęp do narzędzi [MEDYTACJE, SCHEMATY], praktykowanych podczas zajęć warsztatowych. Warsztaty mają formę spotkań, na żywo, w integracji, z prelegentem oraz z pozostałymi Uczestnikami spotkań, gdzie poruszane są nierzadko prywatne/intymne tematy, dlatego nagrania samych warsztatów NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE i prosimy o uszanowanie tego faktu. W ciągu 2 tygodni natomiast, od daty zakończenia warsztatów, na Twoim indywidualnym koncie, na naszej platformie VOD / SYNERGY of LIGHT / OTRZYMASZ na pewno DOSTĘP materiałów, praktykowanych, na warsztatach, które będą Cię efektywnie wspierać, na drodze Twojego ROZWOJU DUCHOWEGO. Jeśli nie masz jeszcze konta, na naszej platformie, takie konto zostanie dla Ciebie utworzone.


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA


Poniżej opis wiedzy, którą Beata Socha, będzie dzieliła się, podczas 4 dniowych WARSZTATÓW On-line, Dostrajania do Ciała Świetlistego.

Fragment WARSZTATU On-line / Dostrajanie do Ciała Świetlistego /

Podczas warsztatów nauczam, jak wznosić swoje ciało i jego energetyczne pole, do wyższych częstotliwości Światła, by zakotwiczać się w nim i dostrajać do wyższego wymiaru, z którego pochodzisz.


Te kilkudniowe spotkania, ze mną, to duchowa wyprawa, ku wyższej wiedzy i duchowej przestrzeni, pełnej Magii, Kreacji, Inspiracji i Radości, która jest w nas, głębszym wymiarem i prawdziwym Domem.


To podróż, w dostrajaniu się do wzrastających wibracji Ziemi, jej równowagi i harmonii, od których to, nasza cywilizacja energetycznie, bardzo się odizolowała.


Podczas transformującego spotkania, uzdrawiamy energetycznie zaburzone pole Ziemi, w przestrzeniach własnego ciała, by zintegrować w nim konflikt odseparowanych aspektów (żeńskość – męskość / ziemia – kosmos) – poszerzamy świadomość z myślenia, na czucie.
Duża ilość ćwiczeń, jako pracy ze swoją Świadomością i Ciałem, powoduje energetyczne porządkowanie swojego wnętrza, by stabilnie dostroić się do szerszej i piękniejszej wersji, swojej duchowej Istoty.

Za pomocą praktyki rozciągania Samoświadomości, pokazuję i uczę wyciszenia całej swojej istoty, na poziomie duchowym, energetycznym i fizycznym, co powoduje iż wprowadzamy w swoje ciało ład i porządek, dodatkowo je fizycznie rozciągając i energetycznie wzmacniając.
Usuwamy nadmiar napięć, które są zapisem pokoleniowych lęków, na poziomie komórkowym, przez co uwalniamy w sobie więcej duchowej stabilności, by absorbować w ciało, coraz więcej Światła.


Ćwiczenia poszerzania duchowej Świadomości zapewnią, odpowiednie rozluźnienie i spokój dla umysłu, natomiast praktyka zakotwiczania Światła w ciele, zwiększa w nas ilość energii a przez to siły, niezbędnej by móc swoim silnie energetycznym polem, stawić czoła niskim wibracjom, w jakich na co dzień, funkcjonujemy, w tym świecie.To, co uzyskasz:

 • – uwolnisz emocje, które blokują cię przed doświadczaniem nakładającego się wyższego wymiaru Światła, blokują przed przyjęciem jego błogości, obfitości, radości i wewnętrznego pokoju
 • – dowiesz się, co to jest droga Serca i jak nią podążać, by uzyskać
  Wolność Ducha
 • – odpuścisz starą wizję siebie i otworzysz się na Miłość oraz jej pełną -akceptację
 • – wkroczysz na jej subtelną drogę, pełną gracji i twórczej ekspresji

W programie każdego, 4 DNIOWEGO WYDARZENIA ON-LINE:


W codziennych zajęciach, przez 4 pełne dni, praktykujemy i przez to zakotwiczamy, w swojej zawężonej świadomości oraz w ciele, wibrację wyższego pola Świadomości.
Poprzez cykl wykładów, ćwiczeń, medytacji z ciałem i zabiegów energetycznych, uczymy się i ćwiczymy, by coraz stabilniej umieć żyć, w energetycznie poszerzonym polu Świadomego Światła, a przez to Wyższym Wymiarze Istnienia – w jego “przestrzeni czującej”, zamiast “myślącej”, jako wyżej wibrującej ENERGII, która jest kochającym Światłem, w nas.
Uczymy się również i wyćwiczymy, jak poprzez poszerzoną Świadomość CZUCIA, wyczuć dysfunkcyjne promieniowanie, w energetycznym polu ciała oraz jak je, świadomie wspierać i kierować życiodajną energią, by równoważyć miejsca zaburzone, uzdrawiając je w sobie czy bliskich.

Cała poznana tutaj wiedza i praktyka, to inwestycja w siebie, która procentować będzie już zawsze, jako wznosząca nas wibracja, po spirali częstotliwości w górę.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.Jeśli masz dodatkowe PYTANIE, dotyczące 4-DNIOWYCH WARSZTATÓW On-line ” DOSTRAJANIE do CIAŁA ŚWIETLISTEGO, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: wewnetrznywymiar.office@gmail.com
Prowadząca:
Beata Socha – Duchowa Terapeutka, Bioenergoterapeutka i pasjonatka odkryć nauki alternatywnej oraz rozwoju Samoświadomości, jako energetycznej i integralnej, koncepcji zdrowia.


Dlaczego powinniśmy świadomie przestrajać się na częstotliwość wyższego wymiaru?


Ponieważ nasza planeta zmienia wibrację, wpuszcza w swoją atmosferę coraz więcej Światła.
Trwający proces wzrastania częstotliwości powoduje, iż Ziemia, w szybkim tempie, dorasta do nowej pozycji, nie oglądając się na to, kto jest już gotowy, by wzrastać, do Wyższego Wymiaru, a kto nie.
Dlatego wszystko się nasila.
W wyniku nasilenia, każdy z nas wzmacnia swoją wibracyjną sygnaturę, która to, każdego z nas, coraz bardziej określa; do którego wymiaru, zapadającego czy wznoszącego, dostraja się w każdej chwili, TERAZ.

Właśnie to absorbowane przez planetę, Światło, powoduje zmiany w naszym ciele fizycznym, na poziomie komórkowym. Powoduje w nas mutację, zmiany w DNA.
Dziejąca się w nas transformacja implikuje, inny stan czucia oraz nowy tok myślenia, byśmy mogli wejść na wyższą ścieżkę ewolucji.
Osoby, które świadomie pracują z tym procesem, czynią swoje ciała pełniejsze Światła i pomimo wielu, po drodze, dolegliwości, związanych z procesem mutacji, są zdrowsze.
Wibracyjne zmiany na Ziemi powodują, że jako istota ludzka, przemieniamy swoje ciało, ze struktury węglowej, na kryształową, z podwójnej helisy DNA, wzrastamy do 12, a następnie do wielowymiarowego DNA. To wszystko w procesie.


Ta wewnętrzna, na poziomie kwantowym, transformacja, zmienia w nas percepcję, w której stare wartości życia odchodzą. Nasze stare, małe “ja” “umiera”, robiąc miejsce wyższemu aspektowi, naszej Świetlistej Jaźni. Wchodzimy na jej coraz szerszą, duchową perspektywę, fizycznie, emocjonalnie i mentalnie, a jako gatunek, stajemy się nową Istotą.
Proces zmian DNA, w nas, jest często zwany procesem Wniebowstąpienia, w którym jako człowiek osiągamy ciało Świetliste, ucząc się w tym procesie pełnej Boskiej Miłości, co daje w nas początek, nowemu życiu nowej, świetlistej formie.


Ciało doświadcza wielu niezwykłych przeżyć, otwiera mądrość Wszechświata, osiąga zrozumienie jego praw.
Dostajemy szansę przyłączenia się do Kosmicznej Świadomości Chrystusowej.
A, od możliwości przenikania promieni Światła, w nasze ciało fizyczne i eteryczne zależy, jak szybko ukształtuje się w nas ta piękna Świadomość.
Światło daje życie i tworzy wyższe formy. Obecnie, zmienia nas – człowieka, w naturę wielowymiarową.
Nie każdy wierzy w ten dziejący się już proces. Nadal jeszcze odważna mniejszość, wychodzi naprzeciw tym nowym zmianom,, w transformacji, świadomie przechodząc proces transmutacji, w którym aktywują się nieczynne dotychczas, nici DNA.

Jesteśmy w trakcie oczyszczania swoich ciał, z nieharmonijnych wzorców częstotliwości, zapisanych w nich doświadczeń, z niższych wymiarów, w których przez długi czas, bardzo silnym czynnikiem kontrolującym naszą Świadomość, był strach.
Podczas doświadczenia niższych wymiarów zapomnieliśmy, że mamy bezpośrednie połączenie ze Źródłem Mocy, które jest Światłem, w nas.
Teraz, kiedy wydostajemy się ze stanu amnezji, wznosząc swą Świadomość, ku Światłu, zaczynamy sobie coraz więcej i więcej przypominać, sięgając głębiej, w mądrość otaczającego Wszechświata.


Jako ciekawostkę o energii życia, której czucia i kierowania nauczam dodam, iż sztuka uzdrawiania Energią jest starą sztuką leczenia. Już w starożytności wiedziano, że zaburzenia pojawiają się najpierw w aurze człowieka, a dopiero potem przenoszą się na ciało i w ten sposób powstają choroby. Od tej wiedzy odczuwania zostaliśmy skutecznie odcięci, poprzez rozbudowywaną w nas lewą półkulę, która zdominowała myśleniem nasze czucie, które jest darem przynależnym każdemu z nas. Życiodajna Energia uzdrawia kompleksowo – ciało, podświadomość, duszę, usuwa blokady, uciążliwe programy, lęki itd.
Wspiera naturalny proces samouzdrawiania, sprzyja samoleczeniu, wzmacnia, oczyszcza z toksyn, jest cudownym darem dla wszystkich, który sprawia, że życie przeżywamy bardziej spokojnie. Pod wpływem jej przepływu pojawiają się: szczęście, radość z tego co mamy, spokój i równowaga. Pozbywamy się lęków, strachu o jutro, o przyszłość. Możemy, w dużym stopniu poprawić lub całkowicie usunąć, z naszego życia, wiele problemów, jak choroby, czy dręczące latami dolegliwości. Będziecie w stanie poprawić, swój ogólny stan zdrowia i samopoczucia.