Przekazy

Największą Magią, jest zakorzenienie się w swoim przepływie.

Obecnym wyzwaniem dla nas, jest uzyskanie pełnego przepływu energii Światła, które umacnia, tworząc odnowione pole i zmienia naszą wibracyjną sygnaturę.Poprzez swoje odnowione pole, głębiej wchodzimy w interakcje z prawdziwym życiem.Życiem, które jest Bogiem. Aby skutecznie wchodzić w interakcje z subtelnymi królestwami, musimy wykonać wewnętrzną pracę, aby puścić ciężkość, kontrolę, dominację ego.Gdy puszczamy, wysubtelniamy się.To, jakbyśmy […]

Read More
Przekazy

Pozwól sobie, przypomnieć Jedność, w swojej najgłębszej Istocie.

Przygotowuje się nas do bycia świętym kielichem, który utrzymuje Boskie Światło, wpływające na nas, na wszystkich poziomach.Dlatego musimy podchodzić do siebie lekko.Podnosząca się energia Ziemi jako Boskiej Matki, to podnosząca nas łaska, która zachęca do porzucenia wszystkiego, co stwarza w nas opór, co powstrzymuje przed ucieleśnieniem naszej Boskości. Wolność ekspresji naszej Duszy, jest jednym z […]

Read More
Przekazy

Nie jesteś mały i nie jesteś samotny

Zmiana wibracji elektromagnetycznego pola w którym żyjemy, to proces który trwa po to, aby doprowadzić wszystkich do tej samej częstotliwości, która jest podniesioną Świadomością naszej Jedności.W zmianie naszej wibracji, rozpuszczamy lęk przed niezwykłością Prawdy, którą jesteśmy. Ta wibracyjna podróż podnoszenia się, zabiera nas coraz głębiej do środka, by wykonać głęboką wewnętrzną pracę, i przejść przez […]

Read More
Przekazy

Magia jest wszędzie

Czcij swoje Serce, szanuj jego wrażliwość, i rozpoznawaj jego dary, abyś mógł w siebie wnieść poszerzone postrzeganie.Będąc konsekwentnym, swoją duchową praktyką, dopracowujesz swój system energetyczny.Pozwalasz utrzymywać w nim wyższe częstotliwości, budując silniejsze pole Światła.Pielęgnując delikatność i współczucie, które masz w sobie, możesz rozpoznać swoją wartość dla świata.A istnieje ogromna potrzeba tych cech, w tym świecie […]

Read More
Przekazy

Wszystko jest ILUZJĄ

Osiągnięcie stanu Oświecenia, to ogniskowanie się jako Świadomość, poza iluzję tego świata.Życie to gra częstotliwości, a oświecenie to nasz naturalny rozwój, jako kierunek do naszej prawdziwej Jaźni, która jest Bogiem i wibruje wysoko.Wychodzenie poza iluzję, to dostrojenie się do częstotliwości Miłości z której pochodzimy. Więc Oświecenie, jest najbardziej naturalną ścieżką, którą możemy obrać, by doświadczać stanu nieustannej […]

Read More
Przekazy

Jesteś nosicielem Prawdy.

Wszyscy jesteśmy teraz głęboko w procesie, gdy wspólnie przechodzimy z jednej epoki do drugiej. Zbyt długo zaspokajanie potrzeb naszej Duszy, było niezgodne z wymogami współczesnego życia. Wszystko co dzieje się w świecie ma jeden powód – by zwrócić naszą uwagę na nasze PRAWDZIWE potrzeby Duchowe. Życie na tyle wywraca się do góry nogami, żebyśmy poświęcili […]

Read More
Przekazy

Jesteś Świątynią Boga Żywego.

Zmiany nie możemy zacząć od robienia. Musimy ją zacząć od BYCIA, a potem stamtąd promieniować. Bo kiedy już znasz ten swój wewnętrzny, promienny Dom, możesz traktować innych tylko z taką samą miłością, troską i autentycznością, jaką sam dobrze w sobie znasz. Z tego centralnego miejsca, z tego ziarnka gorczycy, nadchodzi wielki Pokój na świecie. Wtedy […]

Read More
Przekazy

Miłość jest klejnotem, który otwiera drzwi i tworzy Cuda.

Energie coraz bardziej się zmieniają – więc zbiegi okoliczności, coraz częściej są nieprzewidywalne i poza naszą kontrolą – to zupełnie inne miejsce niż to, do którego jesteś przyzwyczajony. Ci z nas, którzy żyją teraz na Świadomej ścieżce duchowej, muszą starać się stawić czoła największym przeszkodom Miłości: gniewowi i nienawiści. Przestaw się z ego do Miłości. […]

Read More
Przekazy

Może się wydawać, że wszystko się wali, a jednak w tym samym czasie mają miejsce cudowne Narodziny.

Jedyną najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i świata, jest utrzymywanie doświadczenia, połączenia ze Źródłem Życia. Bez względu na to, czego jesteś świadkiem na świecie, postanów pozostać w kontakcie z Miłością Boga. Wtedy akty życzliwości, kochanie tego co robisz, cieszenie się życiem, śmiech, śpiew, to co jest DOBRE i PIĘKNE, staje się naturalnym doświadczeniem. […]

Read More
Przekazy

Sam Chrystus siedzi na skraju czasu, na tronie Światła, bijąc brawo i wiwatując – NAM / dzieciom Światła.

Wielkanoc przynosi piękny rodzaj Świętości. Świętość wewnętrzna – Świętość, która chce być widziana i dotykana, Świętość, która pragnie być doświadczana i kochana. Świętość, która nigdy nie straciła siebie z oczu w całym chaosie świata. Świętość, która wykracza poza nauki i wierzenia. Świętość, która przetrwała burze Ziemi, trzymając się mocno Boskiej Prawdy. Ta Świętość wypływa na […]

Read More
Przekazy

Jesteś częścią wznoszącej się fali Miłości.

Przyszedłeś tu z amnezją, która jest częścią obecnej konfiguracji, i milion wskazówek zostało umieszczonych przed tobą na różne sposoby, krzycząc głośno, że Miłość jest Energią i Inteligencją, która wszystko łączy. Jest wiele złych wiadomości, które przekazują media, ale tu, w kochającej częstotliwości jest mnóstwo dobrych wiadomości: że Miłość zwycięża, i Miłość to ostateczna gra. Miłość […]

Read More
Przekazy

Prawdziwa radość nie jest hałaśliwa, ale jest trwała.

Wszystko czym Jesteś zaczyna się wcielać, prowadzić do Jedności. Ponieważ Światło w tobie szuka jedności z samym sobą, zaczynasz ucieleśniać, to szersze, Nieskończone Światło. I kiedy to robisz, to Światło porusza się w kierunku Nieskończonego, Obecnego, we wszystkich wyrazach życia. To Światło zna Siebie i szuka spełnienia. Szuka ponownego spotkania. Poszukuje większej i głębszej pamięci. […]

Read More
Przekazy

Światło zna Ciebie i dąży do spełnienia.

Tak wiele naszego życia zajęło nam dążenie i działanie, w wyniku czego staliśmy się nadmiernie pobudzeni i wyczerpani przez to, co zewnętrzne i zapomnieliśmy, jak być i płynąć z impulsami naszej Duszy. Kiedy przechodzimy przez ten czas integracji, jesteśmy zachęcani do odrzucenia wszystkich historii, etykiet i osądów, których użyliśmy do zdefiniowania siebie i naszego celu […]

Read More
Przekazy

Kompozycja twojej energii i ekspresja twojej formy, otwierają się na wewnętrzne Światło, Prawdziwą Jaźń, Boskość jako TY.

Prawdziwy TY jesteś Nieskończonym Wiecznym Światłem, które chce być tutaj, w PEŁNI teraz! I wyrażać się w tobie i przez ciebie. Sama pełnia Życia wie, jak to zrobić, jak nawigować z tego miejsca i przez wszystko, co znajduje się na twojej drodze. To czas otwierania tego, co trzeba otworzyć. Odpuszczania tego, co musi odejść. Abyśmy […]

Read More
Przekazy

Pozwól, aby wszystko BYŁO.

Kiedy świat jest pozornie w najgorszym stanie, w jego wnętrzu rośnie Światło i kształtuje się Nowe Życie, Nowe Stworzenie. Obserwując wydarzenia rozgrywające się na Ziemi, odczuwamy psychiczną desperację ludzi, którzy są pędzeni w stronę urwiska. Ale my modlimy się za nich, aby ich Dusza wypełniała się Światłem. Pamiętaj, że masz coraz większą Moc wpływania na […]

Read More