O NAS

WEWNĘTRZNY WYMIAR reprezentuje Kwantowe Pole Transformacji, które to, odzwierciedla nadzmysłową i transcendentalną jakość Świadomości wyższej grupy Istot Światła, której reprezentującą częścią w tym wymiarze, jest też Beata Socha.  


Poszerzająca i integrująca się, z wyższymi wymiarami istnienia Świadomość, to naturalna konsekwencja Ewolucji, w której jako budząca się Całość, wszyscy uczestniczymy.

WEWNĘTRZNY WYMIAR istnieje tutaj przede wszystkim po to, by pomóc TOBIE wznieść się do wyższego wymiaru egzystencji.

Oprócz uzdrawiania życiodajną Energią, zajmujemy się także duchową terapią, którą to, interaktywny proces rozwoju, realizuje w ramach WEWNĘTRZNEGO WYMIARU, Beata Socha.

 

 

Jest Ona osobą, znajdująca się w stałym procesie rozwoju duchowego, która w wyniku poszerzania własnej Świadomości, wyeksponowała w sobie umiejętność JASNOCZUCIA, czego teraz naucza również innych.  W indywidualnych i grupowych sesjach pomaga rozwiązywać problemy, dając wskazówki i podpowiedzi pomocne w obudzeniu naturalnej, pierwotnej Świadomości. Bezpośrednio wskazuje na tożsamość esencjonalną, by pomóc wydostać się z nabytych ograniczeń, a przez to dotrzeć do przynależnej mocy Duchowej. Naucza przełożenia teorii na PRAKTYKĘ, by móc korzystać z wiedzy Duchowej, jej mocy w codziennym życiu.
Beata pomaga przezwyciężać ograniczenia, inspiruje i motywuje, bo doświadczając coraz więcej w sobie, rozumie, że pełnia życia, wrażliwość, inteligencja i mądrość stają się silniejsze i coraz bardziej dostępne wraz z poszerzaniem się Świadomości każdego człowieka. 
Empirycznej Wiedzy, którą przekazuje, doświadczyła na samej sobie, przechodząc na przestrzeni czasu własną transformację. Z czasem, w tym ewoluującym procesie zapragnęła wychodzenia z tą wiedzą do innych. Pomagając innym, praktykuje terapię sfery psychicznej oraz fizycznej , co w efekcie uzyskanej równowagi daje możliwość dotarcia do cudownej przestrzeni Duchowej, którą nazywa przestrzenią Serca.
Mówi Ona o sobie, iż „doświadczyła już powszechnie nieświadomego stylu życia (funkcjonując w świecie promującym rywalizację, zdobywanie i posiadanie – zamiast spokoju i radości współistnienia i współtworzenia), stąd aktualnie posiada już głęboką świadomość różnicy w doświadczaniu innego wymiaru, innej przestrzeni, jako wymiaru niesamowicie nas kochającego, nie straszącego, wymiaru gdzie życie jest nieśpieszne i uważne, pomimo zewnętrznego, pozornego nacisku i stresu”
Nadrzędnym pragnieniem Beaty jest dawać INSPIRACJĘ wskazując na ŹRÓDŁO z którego to wyłania się wszystko wraz z całą Prawdą o Nas. „Cudownie jest doświadczać czułości czystej Miłości, żyć w Jej radości i przekazywać to innym. Widzieć w oczach ludzi nadzieję, zamiast lęku i dostrzegać budzącą się ufność do Boskości, która jest naszym wspólnym Jestestwem :). Dla mnie życie już nie jest skomplikowane, gdyż zrozumiałam, iż wybór jest naprawdę prosty. Albo wybierasz kierunek Miłości albo iluzję świata i jego cierpienie.”

Wewnętrzny Wymiar propaguje jakość życia przejawiającą się w przestrzeni Serca, a nie tylko umysłu. W przestrzeni, w której Jedność jest ważniejsza niż różnice między nami, dając możliwość dotknięcia większej rzeczywistości, która zawiera poczucie Piękna, Harmonii i Pełni. Obszarze, wyraźnie wskazującym nam jak bardzo przez umysłową dominację i ignorancję, zatraciliśmy  połączenie z esencją naszego Istnienia.

Jeśli dbasz o wewnętrzną przestrzeń, wówczas TWOJE Serce jest spokojne i wolne, „konsumujesz rzeczywistość” już bez emocji i lęków. W wyniku takiego działania otwierasz w jego Świętym Centrum MOCE stymulujące wrażliwość do subtelnego wyrażania się i do poczucia własnej Wartości. Zaczynasz, w sposób naturalny czuć Miłość do tańca, aktywności, która rozgrywa się dookoła Ciebie i nazywana jest ŻYCIEM. To wyłaniające się, Święte Centrum, zmienia wibrację naszej przestrzeni, pokazując coraz większą głębię sensu własnego istnienia oraz istnienia całego życia (w jakiejkolwiek jego formie).

Czysta Miłość płynąca z tego Świętego Centrum rozbudza w nas świeżą iskrę filozoficznej jasności, rozwijając pasję dzielenia się z innymi jej wzniosłością. Naturalnym następstwem tego procesu jest właśnie rodząca się chęć pomocy OSOBOM, które szczególnie mocno pragną podnieść Świadomość ku jej wyżynom, celem przezwyciężenia ograniczeń, jakie narzuca uwarunkowany umysł. Zakresom, które wyraźnie wskazują, iż w swej prawdziwej naturze jesteśmy ODWIECZNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ nazywaną BOGIEM, a wyrażającą się w bezgranicznym, przepięknym tańcu. I ŚWIADOMOŚĆ ta NIGDY nie przestaje istnieć.