Przekazy

Przekazy

Jesteś nosicielem Prawdy.

Wszyscy jesteśmy teraz głęboko w procesie, gdy wspólnie przechodzimy z jednej epoki do drugiej. Zbyt długo zaspokajanie potrzeb naszej Duszy, było niezgodne z wymogami współczesnego życia. Wszystko co dzieje się w świecie ma jeden powód – by zwrócić naszą uwagę na nasze PRAWDZIWE potrzeby Duchowe. Życie na tyle wywraca się do góry nogami, żebyśmy poświęcili […]

Read More
Przekazy

Jesteś Świątynią Boga Żywego.

Zmiany nie możemy zacząć od robienia. Musimy ją zacząć od BYCIA, a potem stamtąd promieniować. Bo kiedy już znasz ten swój wewnętrzny, promienny Dom, możesz traktować innych tylko z taką samą miłością, troską i autentycznością, jaką sam dobrze w sobie znasz. Z tego centralnego miejsca, z tego ziarnka gorczycy, nadchodzi wielki Pokój na świecie. Wtedy […]

Read More
Przekazy

Miłość jest klejnotem, który otwiera drzwi i tworzy Cuda.

Energie coraz bardziej się zmieniają – więc zbiegi okoliczności, coraz częściej są nieprzewidywalne i poza naszą kontrolą – to zupełnie inne miejsce niż to, do którego jesteś przyzwyczajony. Ci z nas, którzy żyją teraz na Świadomej ścieżce duchowej, muszą starać się stawić czoła największym przeszkodom Miłości: gniewowi i nienawiści. Przestaw się z ego do Miłości. […]

Read More
Przekazy

Może się wydawać, że wszystko się wali, a jednak w tym samym czasie mają miejsce cudowne Narodziny.

Jedyną najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i świata, jest utrzymywanie doświadczenia, połączenia ze Źródłem Życia. Bez względu na to, czego jesteś świadkiem na świecie, postanów pozostać w kontakcie z Miłością Boga. Wtedy akty życzliwości, kochanie tego co robisz, cieszenie się życiem, śmiech, śpiew, to co jest DOBRE i PIĘKNE, staje się naturalnym doświadczeniem. […]

Read More
Przekazy

Sam Chrystus siedzi na skraju czasu, na tronie Światła, bijąc brawo i wiwatując – NAM / dzieciom Światła.

Wielkanoc przynosi piękny rodzaj Świętości. Świętość wewnętrzna – Świętość, która chce być widziana i dotykana, Świętość, która pragnie być doświadczana i kochana. Świętość, która nigdy nie straciła siebie z oczu w całym chaosie świata. Świętość, która wykracza poza nauki i wierzenia. Świętość, która przetrwała burze Ziemi, trzymając się mocno Boskiej Prawdy. Ta Świętość wypływa na […]

Read More
Przekazy

Jesteś częścią wznoszącej się fali Miłości.

Przyszedłeś tu z amnezją, która jest częścią obecnej konfiguracji, i milion wskazówek zostało umieszczonych przed tobą na różne sposoby, krzycząc głośno, że Miłość jest Energią i Inteligencją, która wszystko łączy. Jest wiele złych wiadomości, które przekazują media, ale tu, w kochającej częstotliwości jest mnóstwo dobrych wiadomości: że Miłość zwycięża, i Miłość to ostateczna gra. Miłość […]

Read More
Przekazy

Prawdziwa radość nie jest hałaśliwa, ale jest trwała.

Wszystko czym Jesteś zaczyna się wcielać, prowadzić do Jedności. Ponieważ Światło w tobie szuka jedności z samym sobą, zaczynasz ucieleśniać, to szersze, Nieskończone Światło. I kiedy to robisz, to Światło porusza się w kierunku Nieskończonego, Obecnego, we wszystkich wyrazach życia. To Światło zna Siebie i szuka spełnienia. Szuka ponownego spotkania. Poszukuje większej i głębszej pamięci. […]

Read More
Przekazy

Światło zna Ciebie i dąży do spełnienia.

Tak wiele naszego życia zajęło nam dążenie i działanie, w wyniku czego staliśmy się nadmiernie pobudzeni i wyczerpani przez to, co zewnętrzne i zapomnieliśmy, jak być i płynąć z impulsami naszej Duszy. Kiedy przechodzimy przez ten czas integracji, jesteśmy zachęcani do odrzucenia wszystkich historii, etykiet i osądów, których użyliśmy do zdefiniowania siebie i naszego celu […]

Read More
Przekazy

Kompozycja twojej energii i ekspresja twojej formy, otwierają się na wewnętrzne Światło, Prawdziwą Jaźń, Boskość jako TY.

Prawdziwy TY jesteś Nieskończonym Wiecznym Światłem, które chce być tutaj, w PEŁNI teraz! I wyrażać się w tobie i przez ciebie. Sama pełnia Życia wie, jak to zrobić, jak nawigować z tego miejsca i przez wszystko, co znajduje się na twojej drodze. To czas otwierania tego, co trzeba otworzyć. Odpuszczania tego, co musi odejść. Abyśmy […]

Read More
Przekazy

Pozwól, aby wszystko BYŁO.

Kiedy świat jest pozornie w najgorszym stanie, w jego wnętrzu rośnie Światło i kształtuje się Nowe Życie, Nowe Stworzenie. Obserwując wydarzenia rozgrywające się na Ziemi, odczuwamy psychiczną desperację ludzi, którzy są pędzeni w stronę urwiska. Ale my modlimy się za nich, aby ich Dusza wypełniała się Światłem. Pamiętaj, że masz coraz większą Moc wpływania na […]

Read More