Dzień: 5 października 2021

Przekazy

Zapytaj, co zrobiłaby Miłość? I zrób to!

W tych czasach niesamowitych zmian i ekspansji transformacji, kluczowe znaczenie ma elastyczność i zdolności adaptacyjne. Poruszamy się po ciągle zmieniającym się krajobrazie, który utrudnia ustalenie jakiegokolwiek kierunku. W związku z tym jesteśmy zachęcani do odkrywania tego, co nowe i niewypróbowane, jednocześnie poszukując głębszego znaczenia i zrozumienia siebie i naszego życia. Możesz czuć się wyraźnie wytrącony […]

Read More