Formy Płatności

WZÓR PRZELEWU

ODBIORCABEATA SOCHA
NA RACHUNEK:
WALUTA PLN53 1160 2202 0000 0003 5044 6397
WALUTA EUROPL 05 1160 2202 0000 0003 5738 4798
BIC/SWIFTBIGBPLPW
WALUTA USDPL 45 1160 2202 0000 0003 5738 4951
BIC/SWIFTBIGBPLPW
PŁATNOŚĆ PAYPALpal.me/BeataSocha
TYTUŁ PRZELEWUNr KONTAKTOWY podany w FORMULARZU * (TEL/SKYPE/WHATSAPP)

*bardzo istotne, z uwagi na fakt, iż nierzadko otrzymujemy przelewy z kont o innym nazwisku, niż dane kontaktowe osoby, z którą mieliśmy umówione spotkanie/webinar/warsztat. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do tego kryterium.


INFORMACJA DODATKOWA: w przypadku przelewów zagranicznych proponujemy zapoznać się z ofertą WESTERN UNION, AMIZO itp., z uwagi na konkurencyjne koszty dokonywania tego typu operacji finansowych