Rok: 2019

Przekazy

Kształtuj swoją podróż, swoją Mocą Miłości. W niej urodziłeś się ZDOLNY.

Wdzięczność jest potężną bramą, która otwiera, na więcej szacunku i Miłości.Kiedy emitujesz wdzięczność , otwierasz się na otrzymywanie.Wibrujesz; docenianiem, przyjmowaniem, uznaniem do swojego pola Życia. Przyjmowanie, podobnie jak wdychanie, jest niezbędne do przeżycia fizycznego.Przyjmowanie z Miłością, przyspiesza twój rozwój. Kiedy doceniasz, płyniesz z Miłością – uzdrawiając i wzmacniając własną energię. Uznanie, zmienia sposób w jaki […]

Read More
Przekazy

Życie do którego zostałeś stworzony, jest w twym czystym SERCU

Skupiając się na Miłości, rozumiemy Miłość wewnętrzną, która jest Miłością własną.W Miłości wewnętrznej, odkrywamy poczucie siebie jako niewinnych, świętych, boskich istot, wypełnionych energią siły życiowej.Miłość własna to potężny przepływ, który przesuwa naszą Świadomość, tak abyśmy współdziałali z zewnętrznym światem z pozycji Miłości.Miłość do siebie jest czymś zupełnie innym niż niezrównoważone ego, które szuka jedynie dominacji […]

Read More
Przekazy

By poznać Boga, jesteś zmuszony poznawać samego SIEBIE

Kiedy utożsamiasz się z ego, jesteś tylko rolą w swym filmie, zamiast również TWÓRCĄ – to jest nieświadomość, to jest lęk, którego w sobie nie zauważasz.Gdy przestajesz się utożsamiać z ego, przestaje ono nad tobą panować, wtedy odzyskujesz wewnętrzną SIŁĘ.Zaczynasz podnosić Świadomość i wpuszczać w siebie Miłość.Im więcej Świadomości, tym bardziej CZUJESZ, i tym mniej […]

Read More
Przekazy

Największą Magią, jest zakorzenienie się w swoim przepływie.

Obecnym wyzwaniem dla nas, jest uzyskanie pełnego przepływu energii Światła, które umacnia, tworząc odnowione pole i zmienia naszą wibracyjną sygnaturę.Poprzez swoje odnowione pole, głębiej wchodzimy w interakcje z prawdziwym życiem.Życiem, które jest Bogiem. Aby skutecznie wchodzić w interakcje z subtelnymi królestwami, musimy wykonać wewnętrzną pracę, aby puścić ciężkość, kontrolę, dominację ego.Gdy puszczamy, wysubtelniamy się.To, jakbyśmy […]

Read More
Przekazy

Pozwól sobie, przypomnieć Jedność, w swojej najgłębszej Istocie.

Przygotowuje się nas do bycia świętym kielichem, który utrzymuje Boskie Światło, wpływające na nas, na wszystkich poziomach.Dlatego musimy podchodzić do siebie lekko.Podnosząca się energia Ziemi jako Boskiej Matki, to podnosząca nas łaska, która zachęca do porzucenia wszystkiego, co stwarza w nas opór, co powstrzymuje przed ucieleśnieniem naszej Boskości. Wolność ekspresji naszej Duszy, jest jednym z […]

Read More
Przekazy

Odważ się widzieć, że jesteś BOGIEM

Nigdy nie wątp w obecność zasobów duchowych, które pracują w tobie, aby zapewnić ci, prowadzenie w każdej chwili.Stwórca organizuje cały Wszechświat w kochający, inspirujący i harmonijny sposób.Kiedy zaufasz swojemu sercu, cichemu głosowi wewnątrz i swoim naturalnym pragnieniom doświadczania DOBRA wszędzie,dostrzeżesz, że dostrajasz się do większej orkiestry Wszechświata, która daje ci przewodnictwo, zgodnie z planem łatwości […]

Read More
Przekazy

Oddanie MIŁOŚCI jest uwieńczeniem Duchowej Drogi

Wznosząc naszą wibrację, wydostajemy się z wątpliwości pochodzących z lęku, wydostajemy się z myśli o przetrwaniu i dostrajamy do naszego naturalnego stanu, pozytywnego połączenia z Miłością, która wprowadza rozwiązania, harmonię, pokój i radość. Wprowadza nas w to, kim jesteśmy, wprowadza siebie we wszystko, co robimy.Żyjąc w namacalnym świecie, w którym zwykle używamy zmysłów do interpretowania […]

Read More
Przekazy

WOLNOŚĆ to MIŁOŚĆ w każdych warunkach

Za każdym razem, gdy wracasz do własnego wnętrza, wyrównujesz się w Sercu, czujesz, że płyniesz do Źródła Życia. W ten sposób budujesz w sobie fundament, który zawsze cię wspiera, przez co twoja energetyczna przestrzeń otwiera się i uwzględnia nowe niż dotychczas doświadczenia. Napełniasz się kochającą Świadomością, akceptacją tego kim jesteś we wszystkich swoich aspektach.Tworzysz kanał, […]

Read More
Przekazy

Miłość potrzebuje obiektu, w którym mogłaby, wyrazić Samą Siebie

Kiedy znajdziesz w sobie odwagę, by wybierać zaufanie, pozwalasz Miłości płynąć do ciebie, przez ciebie i od ciebie.To cię zmienia.Zmienia twoje życie.Zmienia twój świat. Miłość, która płynie, jest nieskończona i niewidzialna, a jednak wyczuwalna dla tych, którzy są otwarci na jej przyjęcie.To Ona uwalnia lęk przed przetrwaniem, przekształcając go w zrozumienie.Miłość otwiera serce i umysł […]

Read More
Przekazy

Matryca Jedności

Nasza wyobraźnia niesie klucz do naszej przyszłości. Ponieważ Moc wzrasta wyobrażaj sobie tylko to, co chcesz wypełnić swoim życiem. Nie dawaj energii lękliwym myślom, bo to Miłość jest jedyną Prawdą. Coraz bardziej jesteśmy błogosławieni Światłem. Dlatego wszystkie sytuacje są okazją, by Boskie Światło prześwietlało nas i prowadziło jako życie w celebracji, a nie lęku. Czcijmy […]

Read More