Dzień: 2024-03-12

Przekazy

Kiedy jesteśmy połączeni z Miłością, nie jesteśmy bezslini.

Światło jest Miłością. Mamy wolną wolę, aby wybrać, jak chcemy żyć swoim życiem, co stworzyć i czy pozwolić, czy nie, Miłości zainspirować się i poruszyć. Miłość jest Bogiem. Żyjemy w niej, a ona w nas, w stopniu, w jakim przyzwalamy sobie odczuwać jej ciepłą subtelność, piękno i mądrość. Jest esencją naszego istnienia. Nikt z nas […]

Read More