Dzień: 2024-05-18

Przekazy

Twórz to czego potrzebujesz.

Wszystko, czego się nauczyłeś i czego nadal się uczysz na temat swoich obecnych możliwości, jest poświęcone przyszłości. Ta przyszłość nadeszła! Mądrość wieków budzi się w tobie i nie pasujesz już do starych systemów społecznych. Pozwól sobie zaakceptować nowe myśli i działania. Pozwól sobie wyjść poza swój trójwymiarowy świat ograniczeń i znajduj w sobie drogę poza […]

Read More