Głęboko w nas jest czyste Światło.

Głęboko w nas jest czyste Światło. Jego energia w nas jest niezmienna, wieczna. Wieczne Światło – oto Kim Naprawdę Jesteśmy. Teraz, to czas, abyśmy wiedzieli o tym poprzez własne bezpośrednie doświadczenie, nie jako pojęcie, ale jako poczucie wewnętrzne. Tak więc sam początek żywej pełni, wchodzenia w Prawdę swojej Istoty, zaczyna się od wejścia do wnętrza, a tam odkrycia delikatności, miłości, niezmiernie przyjaznego przyjęcia, które jest dla nas.

Możesz to robić w dowolnym momencie. Im częściej to robisz, tym bardziej przypominasz sobie Kim Naprawdę Jesteś i czujesz się połączony, wspierany i kochany od wewnątrz. Ten wewnętrzny świat jest prawdziwym Źródłem wszystkiego, czego doświadczasz, wszystkiego co myślisz o świecie zewnętrznym jako o świecie zamanifestowanym.

Kiedy zaczynamy orientować się na Źródło w nas, to Światło Jedności, które jest Wszystkim – poczucie bezpieczeństwa, miłości, obfitości, szczęścia, wewnętrznego spokoju, dobrego samopoczucia – narasta coraz bardziej i bardziej. Wybór, aby wejść do środka, orientować się w sobie i otwierać się na to Kim Naprawdę Jesteś – jest bramą do WSZYSTKIEGO a przede wszystkim do WOLNOŚCI.

I kiedy chaos na zewnątrz eskaluje, ty po prostu pozwól na pełne PODDANIE się. W ten sposób wchodzisz w NOWE – nieznane dla starego świata – doświadczenie. Zakotwiczasz się w Wyższym  Wymiarze, i nic już dla ciebie nie jest takie jak wcześniej.

Tu jesteśmy bardziej Świadomi swojego wzajemnego połączenia. Tu jesteśmy wdzięczni, i coraz bardziej tymi cichymi, którzy służą i tworzą filary NOWEGO społeczeństwa. Tu jesteśmy tolerancyjni wobec tych, których niegdyś osądzaliśmy, nie widzimy innych w ich rolach jak wcześniej, ale w głębinach ich Serc. Tu wiemy, co ma większą wartość w naszym życiu. Tu mamy więcej głębi i czułości, więcej duchowego dotyku i prawdziwego połączenia. Tu coraz głębiej czujemy wartość i cel swojego życia – przede wszystkim najpierw jako ISTNIENIA. Tu jesteśmy zakochani w Boskości, która jest Stwórcą naszego Istnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *