Poznaj nową przygodę, nowe wejście, nową myśl, nową drogę.

Ewoluujesz w Istotę, która dostrzega sfery subtelnej energii z coraz większą naturalnością. Zmieniamy się wewnątrz, i zmienia się również to, czego doświadczamy na świecie naszą Świadomością. To, co jest widziane i znane i objawia się jako twoje doświadczenie, jest wzniosłe, ponieważ TY się wznosisz. Coraz więcej i więcej. Przeżywanie życia, sprawia coraz więcej przyjemności, Twoje Serce staje się miękkie, bo poddajesz się Miłości, która płynie do ciebie przez cały czas. Twoja wibracja wzrasta – tworzysz ruch – powraca nadzieja, inspiracja, pasja i entuzjazm do życia. Twoja droga staje się coraz piękniejsza, twoja wibracja dopasuje się do przyszłych wspaniałych sytuacji, zostaniesz do nich zainspirowany i poprowadzony.

Po ostatnich potężnych, wznoszących kodach Świetlnych, jesteśmy prowadzeni do kolektywnej równowagi i indywidualnej wewnętrznej harmonii. Jako nosiciele Światła w ludzkiej formie, balansujemy ku równowadze – uczymy się utrzymywania kodów – zanim zaczniemy integrować kolejne intensywne, nowe kody. Oczyszczanie trwa, wszyscy są rozbierani do rdzenia. Świetliste kody, prowadzą nas do przywrócenia rajskiego ogrodu na Ziemi, budują nowe formy natury dla Nowej Ziemi. Jest to święty dar, święta moc Wniebowstąpienia do naszego Boskiego, pierwotnego Planu.

Wiedz, że będziesz musiał podjąć głęboką, pełną Miłości troskę o siebie, a to może oznaczać, że inni mogą tego nie rozumieć. Działania, które musisz podjąć, są niezbędne dla twojego silnego połączenia ze Źródłem/Bogiem, oraz dla twojego zdrowia psychicznego, emocjonalnego, duchowego, energetycznego i fizycznego. Wszystkie te aspekty, są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Wielu z nas czuje to poprzez Naturę, ponieważ ona jest najbardziej żywa w naszej zdolności do odczuwania.

Uczysz się być, jak dobrze nastrojone radio, które chce odbierać TYLKO wybraną stację. Odbierać i transmitować wibracje, do których się dostrajasz. Całe Niebiosa wspierają, nasze pełne Miłości wibracje. Dlatego odczuwamy wewnętrzne drżenie w ciele fizycznym i w ciele energetycznym – jest to wzrost naszej wrażliwości i aktywacji ciała Świetlistego. Świetliste ciało umożliwia Świadome i stałe połączenie ze Źródłem, osiągnięcie Świętej Jedności, ogromnej radości i czystej Miłości. Ma dostęp do niezmierzonych informacji i mądrości.

Promieniuj swoją Prawdą z głębi wnętrza. Z tego cichego, skromnego miejsca, w którym masz wszystko. „To pokorni odziedziczą Ziemię” Zaufaj Bogu, Niebu, Prawu. Pozostań pokorny i poznaj nową przygodę, nowe przejście, nową myśl, nową drogę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *