Przed nami NOWE społeczności Nowej Ziemi.

Ziemia powraca do swojego pierwotnego planu jako Święta Planeta w naszej Galaktyce, a ci, którzy wchodzą w służbę Nowej Ziemi, stają się Świętymi Strażnikami Nowej Ziemi i jej przestrzeni. Wielu z nas miało w ostatnich miesiącach poczucie, że stoimy u progu czegoś wspaniałego i cudownego. Odczuwaliśmy intensywne pragnienie otwarcia swojej służby na Światło i prawdziwego wyrażenia misji Duszy dla Nowej Ziemi. Jest to czas, kiedy będziemy mogli rozwinąć swoje „anielskie skrzydła” i jako Ludzkie Anioły wejść w tę nową wersję siebie. Jesteś teraz połączony ze swoimi anielskimi i galaktycznymi Rodzinami, ze Świadomością Chrystusową oraz z Naturą.

Jesteś gotowy do łączenia się, aby tworzyć społeczności, które będą wyrażać te powiązania. W tej chwili, kiedy tak wielu z nas trzyma wyższe częstotliwości, Rodziny Dusz łączą się w coraz wyraźniejszy sposób. To wynik intensywnego magnetyzmu, który jest wytwarzany przez Duszę, gdy osiąga częstotliwość w której transmituje Boskie Energie – co oznacza, że takie Dusze są przyciągane do siebie i nawiązują połączenia. Te połączenia stają się Wspólnotami, które utworzą podstawy Świętych Wspólnot Światła Nowej Ziemi.

Społeczności Nowej Ziemi będą zbudowane na Miłości i Współczuciu oraz integralności i przejrzystości. Będą wyrazem lśniącej, czystej Świadomości Chrystusowej – wibracyjnej linii – Jezusa i Marii Magdaleny. Będą wyrazem nowej formy przywództwa na Ziemi. To będzie przywództwo z Serca i Duszy. To energie łączące i współczujące, w nich nie będzie osądu, agresji ani rywalizacji o miejsca i pozycję. Ci, którzy będą tworzyć te społeczności, skupią się na swoim BYCIE i Energii Społeczności, a NIE na jakimkolwiek zewnętrznym wyrazie Mocy czy posiadania.

Te społeczności będą nasycone Boską Kobiecą Energią Piękna, Harmonii i Wsparcia oraz dzielenia się ze wszystkimi. Będzie równowaga, przepływ i obfitość oraz nowe zrozumienie tego, jak działa SPOŁECZNOŚĆ, kiedy ludziom nie nadaje się statusu poprzez sukces ekonomiczny, ale poprzez energię ich Serca i Duszy. To będzie wielkie Święto Wyższej Częstotliwości, Miłości i Nowej Ziemi! To czas działania, aby świętować, ugruntować i zakotwiczać te nowe wysokie energie. To czas reorganizowania. To czas angażowania się w NOWE Życie.

To jest twój Złoty czas w Złotym Wieku, kiedy robisz krok naprzód, aby podarować nowej społeczności wszystko, czego się nauczyłeś i wszystko, czym jesteś. Zobaczysz siebie jako ukoronowany Mądrością i Pięknem – Światłem Duszy! Stajesz się błogosławionym Światłem, błyszczącą, pełną nadziei intencją w ludzkiej postaci. Światłem promieniującym z twojego Serca. Twoje oczy i twoje słowa stają się wszechmocnym Światłem, dotykającym wszystkich, jak pierwszy słoneczny dzień po długiej, ciężkiej zimie. Jesteśmy super bohaterem, jesteś mistrzem wcielonego Światła.

Nadszedł czas, aby założyć ten płaszcz pamięci i w pełni stanąć w swojej Mocy. Jesteśmy ryciną czasu, pamięcią i świętymi miejscami splecionymi w JEDNO. Jesteśmy własnymi modlitwami i możliwością Miłości w ludzkiej postaci. Zaakceptuj te silne i potężne pewniki, pozwól im stać się twoją Fortecą działania i Sanktuarium uzdrowienia. Warto „walczyć” o tę planetę, warto „walczyć” o nowe Życie! Stań silny w swojej PRAWDZIE. Stań się nieprzeniknioną Żywą Siłą Światła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *