Przed nami przyszłość, która ma kształt Serca.

To czasy zmierzenia dwóch sił, zapomnianej wewnętrznej z dominującą zewnętrzną. Na razie przypomina to obraz, gdy Dawid stanął przeciwko Goliatowi, mały człowiek przeciwko gigantycznemu łobuzowi, który miał być niezwyciężony.
Czy wiesz, kto wygrał? Przepaść energetyczna między ciemnością a światłem jest teraz oczywista prawie dla wszystkich. Musieliśmy spędzać czas w ciemności, aby nauczyć się doceniać Światło, ale dopóki nie jesteśmy świadomi Światła, nie wiemy, że jesteśmy w ciemności. Dlatego ciemność musi wychodzić na powierzchnię, by nas uświadomić.

Początek 2022 roku dał nam możliwość przepracowania, uzdrowienia i rozwiązania wielu osobistych i zbiorowych wyzwań, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku, a szczególnie dwóch lat. Wraz z tą zmianą zaczyna się wyłaniać zmieniony, nowy kierunek życia – dając nam pewną jasność i perspektywę – w formę, jaką teraz przybiera nasze życie.
Tematy Wolności i Samoświadomości są mile widzianą ulgą, która uwalnia od ucisku ostatnich dwóch lat, ale jest to ruch TRANSFORMACJI, a nie prosta zmiana. Musimy zmienić siebie, nasze nawyki energetyczne, nasze przekonania i nasze działania, aby wyjść z ról męczennika, które odgrywaliśmy, i stać się uprawnionymi Mistrzami własnego Światła. Ujawnia to łatwiej dostrzeganie kłamstw, manipulacji, unikania lub nieświadomych wzorców. Pomaga wyjść ze spolaryzowanego skurczu przeszłości (wzorca przekonań) i paradoksu Prawdy, pozwala dojść do zauważania, prawdziwego stanu, w sobie zmiany. Zauważanie, to miejsce, gdzie przeciwieństwa łączą się dla nowego, wzrastającego Stworzenia.

Pęd do dalszego rozwoju nabiera tempa, znów jest dostępna kolejna obfitość świeżej, nowej Świetlistej energii, aby usunąć stare plany i przyspieszyć NOWE. Odkryjesz odnowione poczucie inspiracji i kreatywności, które umożliwią ci dokonywanie nowych, bardziej Świadomych wyborów w swoim życiu, i które w większym stopniu dostosują cię do celu twojej Duszy.
Zastanów się nad wyborami, które stoją przed tobą i pamiętaj, że oderwanie się od tego, co przyzwyczajone, jest kluczem do posuwania się naprzód. Nie chodzi o to, że masz wiedzieć wszystko, ani, że nigdy nie masz wątpliwości. Chodzi o mądre zaufanie, które pomaga poruszać się w nieznanym, czyli tym, czym zawsze jest w przyszłości POTENCJAŁ.

Więc musimy podążać ścieżką Wniebowstąpienia, która pozwala na dezintegrację naszych indywidualnych i zbiorowych paradygmatów znanego nam świata, przekroczyć most transcendencji i poruszać się w górę , w Wniebowstąpiony paradygmat. Ten ruch obejmuje teraz całą Ludzkość, a nie tylko kilka oddanych i zaangażowanych Dusz, które ciężko pracowały, aby utrzymać energię, by ta chwila mogła się wydarzyć.
Możemy powiedzieć dobra robota….. i pięknie podziękować im, gdyż nadszedł czas, aby przekazać pałeczkę w sztafecie Wniebowstąpienia i pozwolić kolejnej drużynie posunąć Ludzkość do przodu. To nie znaczy, że pierwsza fala pracowników Wniebowstąpienia nie ma nic do roboty, oni będą bardzo zajęci przygotowywaniem NOWEGO paradygmatu, który nie ma karmy ani przeznaczenia.

Teraz zmierzamy, by przetworzyć całą zmieniającą się energię, utrzymać naszą równowagę energetyczną, jednocześnie rozszerzając się na nowe potencjały i przekształcając ograniczenia w wehikuł Wolności.
Musimy aktywować naszą energię wyższego Serca i użyć naszego wyższego Serca, aby otrzymać potrzebną nam energię i uwolnić energię emocjonalną, która nas powstrzymuje w naszych zmianach. Niskie Serce to nasze emocjonalne Serce (podświadomość), wysokie Serce to nasze Duchowe Serce, w którym każdy ma swoje własne Wyższe Ja i połączenie ze Źródłem. Wysokie Serce utrzymuje wibracje energii do transmutacji emocji o niższej częstotliwości, w ich wyższe formy wibracji.

Ale żeby to zrobić, musimy zrozumieć, jak działa połączenie niskiego i wysokiego Serca i jak je aktywować – na tym polega Samoświadomość, by poznać w sobie tę prowadzącą nas magnetyczną przestrzeń – zwaną wymiarem Serca – z którą mistrzowsko łączył się Jezus i z niej emitował, i uczył Miłości. Dlatego na całym świecie dzieje się tak wiele interakcji społecznościowych. Integrujemy energię Duchową ze światem materialnym, dezintegrujemy starą, skostniałą energię paradygmatu 3D, w którym rządzi rywalizacja, korupcja i kontrola, abyśmy mogli zintegrować energie wyższych wymiarów jako; społeczność, współpraca, połączenie i kreatywność. W taki sposób teraz przechodzimy do suwerenności energetycznej, zniesienia kontroli i interesów egoistycznych, usunięcia tyranii, by wejść do synergii świata duchowego i materialnego, działającego w Boskiej harmonii.

Jaka jest siła napędowa obecnych działań przeciwko nam? Kontrola naszej energii, narzucenie sztucznej inteligencji, internet i w nim emocjonujące nas rzeczy, to jak ludzkie bio-hakowanie, które chwyta ludzkiego Ducha, zamykając ludzką Świadomość. W taki sposób naszą uwagę przykuły szklane ekrany, maszyny, aplikacje, algorytmy i 24-godzinny sensacyjny cykl informacyjny. Stajemy się zakładnikiem wyselekcjonowanych kanałów mediów społecznościowych, które mają nas złościć, sfrustrować, zazdrościć i przestraszyć, ponieważ te stany mocno trzymają nas przy sztucznym ekranie.

Nie bądź zainteresowany marnowaniem w ten sposób uwagi, bądź zdecydowanym orędownikiem praktyki doświadczania swojej PRAWDY. Kiedy nauczysz się kierować swoją Świadomością, będziesz w stanie kierować swoim życiem. Ucz się doświadczać pełni chwili TERAŹNIEJSZEJ. W ten sposób rozwijasz swój wewnętrzny autorytet. To jest to, co wspiera cię w zaufaniu do siebie. Głębokie zaufanie, umożliwia przepływ informacji bez aktywowania i utrzymywania nieświadomych mechanizmów przetrwania. Naszym przeznaczeniem jest sięgać gwiazd, a nie zastanawiać się jak przetrwać. W takim podejściu, nieskończony, nieograniczony, hojny Wszechświat jest naszym nawigatorem, gdy rozszerzamy się do NIESKOŃCZONEGO i tworzymy nasz Raj, na tej Ziemi.

Światło nadal wzrasta, przynosząc nowe spostrzeżenia i różne perspektywy. To, co pierwotnie wyobrażałeś sobie w swojej przyszłości, może wymagać zrewidowania i dostosowania, ponieważ stare marzenia i intencje mogą już nie rezonować z kierunkiem, w którym teraz zmierzasz.
Czas zadać sobie pytanie, co składa się na satysfakcjonujące życie? To dążenie do perfekcji?… robienia więcej?… czy osiągania więcej? Czy jest to umiejętność odhaczania, wciąż rosnącej listy rzeczy do zrobienia w naszym życiu? Co jest prawdziwym życiowym spełnieniem? Czy spełnienie pochodzi z wykorzenienia „złych rzeczy”? Czy może pochodzi z otwarcia się na dobro?

Są to pytania, nad którymi nie często się zastanawiamy, i rzadko mamy okazję do Świadomego przemyślenia, ponieważ zewnętrzne życie jest zbyt zabiegane i pełne rozproszenia.
Jednak nasze Serce wie z pewnością, że JAKOŚĆ Życia, jest ważniejsza. Wie, że liczy się to, JAK żyjemy, a nie nasza zdolność do wytrwania w egzystencji, czy sukcesy. Rozkoszujmy się podróżą, a nie tylko rezultatem, który karmi ego. To nie okoliczności życiowe dyktują kształt i formę naszej egzystencji, to czyni nasza Świadomość tego Kim Jesteśmy. Nasze wibrujące Dusze mogą swobodnie tańczyć w życiu i chociaż może ono wydawać się przytłaczające, kiedy zwracamy się do wewnątrz, odkrywamy całe bogactwo rezerw i mądrości.

Kiedy myślimy o satysfakcjonującym życiu, koncentrujemy się na „idealnym” życiu, i myślimy o rzeczach, które wciąż chcemy osiągnąć i odkryć. Lecz to wywołuje jedynie poczucie braku, ponieważ czujemy, że wciąż jesteśmy daleko od możliwości szczęśliwego życia, dopóki nie osiągniemy tych celów i marzeń. Więc nasze dążenie do spełnienia, polegać powinno nie tyle na poszukiwaniu doskonałości, jako środka do szczęścia, ale na zaakceptowaniu tego, że prawdziwie spełnione i satysfakcjonujące Życie, jest całkowicie wolne od jakiejkolwiek presji i walki.

Spełnienie nie jest perfekcją.

To Życie samo w sobie nią jest.

Jest cenne!

Prawdziwym spełnieniem, jest otwarcie naszych Serc na Życie, by żyć tak Świadomie, jak to tylko możliwe. Spełnienie, to SZCZĘŚLIWOŚĆ, i nie jest automatycznym rezultatem, jeśli próbujemy naprawiać niedoskonałość, lub wykorzenić smutek czy ból. Szczęśliwość, jest to Siła Życia, która sama w sobie musi być odżywiana i pielęgnowana.
Podążaj za swoim Sercem, a doświadczysz jej. Podążaj za swoim Sercem, a połączenie się z poczuciem tej wewnętrznej lekkości, będzie coraz większe. Podążaj za swoim Sercem, a będziesz wiedział, co i kiedy zrobić. Inni mogą podsuwać ci pomysły – ale te pomysły muszą zostać przetworzone przez ciebie i tylko przez ciebie.

Te radosne uczucia szczęścia, dadzą ci niesamowitą okazję, aby pokazać się sobie w sposób jaki jeszcze nie znałeś – poprzez całkowitą samoakceptację, Miłość do siebie i troskę o siebie. Miłość własna jest Bogiem, jest jedną z największych Duchowych praktyk, jaką powinniśmy Świadomie przyjąć! Kochając siebie, szanujemy Źródło / Boską Iskrę, z której pochodzimy.

Ponieważ lekkość i ekspansja stają się dla nas coraz bardziej dostępne, wyzwaniem dla nas będzie zaprzestanie ciągłego obwinianie świata za to, co uważamy za nasze problemy. Znajdujemy się w czasach, gdy obwinianie naszych rodziców, nauczycieli, społeczeństwa, rządu, mediów lub kogokolwiek innego za to, jak traktujemy samych siebie, już nam nie służy. Uzdrowienie świata może nastąpić tylko wtedy, gdy aktywnie uzdrawiamy samych siebie. Wtedy stoimy w swoim promiennym Centrum i jest prawdziwa zabawa, zabawa i cieszenie się bogactwem MAGII, jaką ma do zaoferowania Życie!

Nasze promienne Centrum!

Boskie Ja.

Twój cichy głos w środku.

Twoja obecność.

Obecność wewnątrz.

Kiedy żyjesz z tego, wciąż rozszerzającego się blasku z tego miejsca, żyjesz bardziej teraźniejszością, i rozumiesz, że Serce nie zna życia w czasie na zewnątrz.

Kocha teraz.

Postrzega teraz.

Jest WOLNE od osi czasu i restrykcyjnych definicji przeszłości. I aby się rozwijać, chce uwolnić się od skostniałych pokładów, zranionych ograniczeń przeszłości. Ono chce Kochać, i tylko kochać! To naturalny wynik rozszerzonego Serca.

7 thoughts on “Przed nami przyszłość, która ma kształt Serca.

  1. Miej serce i kieruj się nim, wyższe serce nigdy się nie myli bo przecież sam Stwórca je obejmuje i Kocha, sięgaj my gwiazd a nie martwmy się jak przeżyć do jutra! Dziękuję Ci Beatko za Twe Serce i za to wszystko co nim tworzysz. Dzięki Takim Istotom jak Ty Beatko, dziękuję każdego dnia Stwórcy za to że jest sobą (nie kimś innym), za to że mnie tak kocha i że tak kochać mogę . Jeszcze raz dziękuję całym mym sercem, całym sobą. Sięgaj my gwiazd!!!

  2. Cudowny przekaz Beatko!
    Naprawde robisz rewelacyjna prace i i doceniam , ze odwaznie publikujesz je!

  3. Witam, mądrości pani pisze 😊 nie jest to jednak łatwe,najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Moje spostrzeżenia są takie,że czym więcej suptelniejemy tym więcej przenika przez nas to co w innych a przecież mamy swoje doświadczenia które pozostawiły emocje, których już nie chcemy ale gdzieś głęboko są i zostają ożywione gdy przechodzi przez nas czyjaś. Wiem że można się uwolnić tak jak w bajkach Czystość Serca Zawsze Wygrywa😊 Pozdrawiam Hanka.

  4. Dziękuję,że te przekazy pojawiły się w czasie tak wielkiej osobistej próby dla mnie,jak się okazało. Dziękuję dziękuję dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *