Miesiąc: grudzień 2019

Przekazy

Kształtuj swoją podróż, swoją Mocą Miłości. W niej urodziłeś się ZDOLNY.

Wdzięczność jest potężną bramą, która otwiera, na więcej szacunku i Miłości.Kiedy emitujesz wdzięczność , otwierasz się na otrzymywanie.Wibrujesz; docenianiem, przyjmowaniem, uznaniem do swojego pola Życia. Przyjmowanie, podobnie jak wdychanie, jest niezbędne do przeżycia fizycznego.Przyjmowanie z Miłością, przyspiesza twój rozwój. Kiedy doceniasz, płyniesz z Miłością – uzdrawiając i wzmacniając własną energię. Uznanie, zmienia sposób w jaki […]

Read More
Przekazy

Życie do którego zostałeś stworzony, jest w twym czystym SERCU

Skupiając się na Miłości, rozumiemy Miłość wewnętrzną, która jest Miłością własną.W Miłości wewnętrznej, odkrywamy poczucie siebie jako niewinnych, świętych, boskich istot, wypełnionych energią siły życiowej.Miłość własna to potężny przepływ, który przesuwa naszą Świadomość, tak abyśmy współdziałali z zewnętrznym światem z pozycji Miłości.Miłość do siebie jest czymś zupełnie innym niż niezrównoważone ego, które szuka jedynie dominacji […]

Read More
Przekazy

By poznać Boga, jesteś zmuszony poznawać samego SIEBIE

Kiedy utożsamiasz się z ego, jesteś tylko rolą w swym filmie, zamiast również TWÓRCĄ – to jest nieświadomość, to jest lęk, którego w sobie nie zauważasz.Gdy przestajesz się utożsamiać z ego, przestaje ono nad tobą panować, wtedy odzyskujesz wewnętrzną SIŁĘ.Zaczynasz podnosić Świadomość i wpuszczać w siebie Miłość.Im więcej Świadomości, tym bardziej CZUJESZ, i tym mniej […]

Read More
Przekazy

Największą Magią, jest zakorzenienie się w swoim przepływie.

Obecnym wyzwaniem dla nas, jest uzyskanie pełnego przepływu energii Światła, które umacnia, tworząc odnowione pole i zmienia naszą wibracyjną sygnaturę.Poprzez swoje odnowione pole, głębiej wchodzimy w interakcje z prawdziwym życiem.Życiem, które jest Bogiem. Aby skutecznie wchodzić w interakcje z subtelnymi królestwami, musimy wykonać wewnętrzną pracę, aby puścić ciężkość, kontrolę, dominację ego.Gdy puszczamy, wysubtelniamy się.To, jakbyśmy […]

Read More
Przekazy

Pozwól sobie, przypomnieć Jedność, w swojej najgłębszej Istocie.

Przygotowuje się nas do bycia świętym kielichem, który utrzymuje Boskie Światło, wpływające na nas, na wszystkich poziomach.Dlatego musimy podchodzić do siebie lekko.Podnosząca się energia Ziemi jako Boskiej Matki, to podnosząca nas łaska, która zachęca do porzucenia wszystkiego, co stwarza w nas opór, co powstrzymuje przed ucieleśnieniem naszej Boskości. Wolność ekspresji naszej Duszy, jest jednym z […]

Read More