Dzień: 2022-04-01

Przekazy

Prawdziwa radość nie jest hałaśliwa, ale jest trwała.

Wszystko czym Jesteś zaczyna się wcielać, prowadzić do Jedności. Ponieważ Światło w tobie szuka jedności z samym sobą, zaczynasz ucieleśniać, to szersze, Nieskończone Światło. I kiedy to robisz, to Światło porusza się w kierunku Nieskończonego, Obecnego, we wszystkich wyrazach życia. To Światło zna Siebie i szuka spełnienia. Szuka ponownego spotkania. Poszukuje większej i głębszej pamięci. […]

Read More