Dzień: 2022-12-12

Przekazy

Będziemy doświadczać coraz większej ilości Światła.

Im więcej Światła rozszerzamy, tym więcej ciemności się ujawnia. Nasze Światło jak lampa zostało cudownie zapalone, podczas intensywnych zamieszek, kiedy rozpaczliwie potrzebna była nadzieja. Światło jest teraz tak silnie, że Miłość pozostawać będzie stała i niezmienna. Będzie pojawiać się w niezliczenie różnych formach, w takim stopniu w jakim pozwolisz na to, we własnym Sercu i […]

Read More