Dzień: 2023-12-30

Przekazy

Świętujmy życie.

Nowy Rok to wielki Nowy Świt, powrotu dobroci i Światła. To wzrastająca Moc Jednoczenia i pragnienia powrotu Raju na Ziemię. To czas wewnętrznej i zewnętrznej uczciwości. Kiedy świat pozornie jest w najgorszym stanie, w jego wnętrzu wzrasta Światło. Nowe Stworzenie nabiera kształtu w kierunku Jedności. Spływające Świetliste kody doprowadziły do nowego wzorca, który wykracza poza […]

Read More