Świętujmy życie.

Nowy Rok to wielki Nowy Świt, powrotu dobroci i Światła. To wzrastająca Moc Jednoczenia i pragnienia powrotu Raju na Ziemię. To czas wewnętrznej i zewnętrznej uczciwości. Kiedy świat pozornie jest w najgorszym stanie, w jego wnętrzu wzrasta Światło. Nowe Stworzenie nabiera kształtu w kierunku Jedności. Spływające Świetliste kody doprowadziły do nowego wzorca, który wykracza poza wszystko co było wcześniej, poza iluzje naszego podziału. Jedność pokarze, że jest wszystkim, że życie jest Jednym, że wszystko jest żywe i wbrew wszelkim pozorom porusza się jako Jedno, w nową przyszłość nieskończonego i wiecznego Światła. Światła coraz bardziej odczuwanego tutaj na Ziemi i w całym Stworzeniu.

Jeśli naprawdę potrafimy się zjednoczyć, wybierając w każdej chwili poczucie jedności w sobie – nasze doświadczenie świata ulegnie głębokiej zmianie. Zróbmy to w Nowym Roku! W naszych Sercach mamy wzajemne powiązania, nierozłączność i jedność całego życia. Gdy wybieramy pozostawanie w tym miejscu, zamiast trzymania się dzielącego myślenia, jego osądu, sprawiamy, że wszystko staje się proste, czyste i magiczne. Gdy postrzegamy siebie nawzajem jako wewnętrzne Światło – spirala ewolucji przyspiesza, wszystko ulega harmonii płynącej z naszego wewnętrznego Źródła. Łaska wkracza we wszystkie aspekty naszego życia, naszego doświadczenia.

Możesz poczuć swoją drogę do harmonii i Jedności z życiem – już teraz. Proś o doświadczenie poczucia Jedności, proś o pomoc w zakotwiczeniu tej prawdy w każdej komórce twojej Istoty. A wszystko zostanie zalane dobrocią i Światłem. Jednoczymy się w Jedno Serce, Jedną Miłość, Jedno Światło.

Mamy już dość naszych starych doświadczeń; braku troski o siebie nawzajem i Matkę Ziemię, dość niesprawiedliwości i okrucieństwa, dość tego, że nie potrafimy kochać bezwarunkowo. Tęsknimy za więzią, za wspólną przynależnością, za pokojem, za prostotą i prawdą. Chcemy się trzymać blisko swojego Serca i cieszyć się spełniającą obietnicą – doświadczeniem przekształcenia świata na NOWO. Jest wielu, wielu ludzi podzielających to samo pragnienie, ściągnięcia Raju na tę piękną Ziemię. To jest. To się dzieje. To jest możliwe.

Już nie oglądamy się za siebie i nie odtwarzamy tego, czego nie pragniemy. Dzieje się ewolucja, która miała miejsce przez tysiąclecia, i teraz mamy okazję świadomie wznosić się poza nasze ograniczenia – ku większym możliwościom. Po co być osądzającym, zalęknionym, rozzłoszczonym, skoro można być wolnym?

Odpuść sobie to, co musi odejść, abyś mógł być częścią tworzenia i urzeczywistniania nowego szablonu dla Stworzenia. Nowego Stworzenia tutaj na Ziemi, aby cały Wszechświat mógł je zobaczyć. Nowe szablony życia poza separacją, zaczynają pojawiać się w twoim własnym polu. Stopniowo ewoluujesz, reorganizujesz się i zmieniasz. Ogrom twojej Istoty pojawia się wewnątrz, rozprzestrzenia się i staje się tobą, jeśli na to pozwalasz. W momencie, w którym uznajesz i twierdzisz, że jesteś Prawdą w Jedności, pogłębiasz ten ewolucyjny impet.

Dostrajamy się do Łaski. W obecności Łaski nie ma żadnych osądów, żadnego powierzchownego życia, żadnego przywiązania do pragnień ego-zmysłów, żadnego zaabsorbowania naszym fizycznym światem, żadnego etykietowania, żadnych ograniczeń – tylko przyzwolenie, wzajemna akceptacja i wolność. To czas by już odpocząć i poddać się temu, co chce przez nas przepłynąć i po prostu na to pozwolić.

Kiedy nie napieramy, nie manipulujemy, nie projektujemy, możemy zacząć czuć, że ekspresja płynie i świat staje się NOWY. Poświęć teraz czas, aby zrobić przestrzeń dla swojego wewnętrznego połączenia, aby uszanować Świętość własnej ekspresji, wczuć się w swoją najgłębszą wiedzę na temat tych zmian. Poczuj swoją drogę rezonansu ze swoim prawdziwym Ja. To proste, wiedzieć, co się teraz czuje! – odkrywasz siebie i swoją ścieżkę. Bądź promiennym Pokojem świata. Bądź Miłością, której wszyscy szukamy. Bądź Miłością, która przewyższa wszelkie zrozumienie.

Jesteśmy własnymi wybawicielami. Świętujmy Życie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *