Dzień: 2024-05-24

Przekazy

Jesteś transferem Miłości.

Jesteśmy w stanie wzniesienia, doświadczając intensywnej ilości Światła. Niektórzy przenoszą się już na płaszczyzny Istnienia o wyższej częstotliwości, zaczynając tu żyć. To przestrzeń, w której nie musisz już dostosowywać się do żadnego zewnętrznego standardu. To Boskość, która jest Miłością poza wszelką wyobraźnią. Ciało czuje każde słowo wypowiedziane na ziemi, energetycznie, psychicznie, celowo i niezamierzenie. Masz […]

Read More