Dzień: 2024-07-02

Przekazy

Rozpoczynasz symfonie!

Istnieją dwa rodzaje działań – inspirowane i wymuszone. Kiedy działamy pod wpływem inspiracji, czynimy z łatwością i wdziękiem, doświadczamy odczuwania przewodnictwa Serca. Stajemy wobec możliwości i błogosławieństw jakie oferuje nam życie. W inspiracji, nie ma żadnej siły, kontroli ani presji. To TWORZENIE w działaniu, pod wpływem Miłosnego natchnienia. Dlatego, najbardziej żywi ludzie na Ziemi, to […]

Read More