Największym darem jaki możesz ofiarować planecie, jest poddać się Światłu i BYĆ w nim Miłością.

Kontynuujemy przetwarzanie i integrowanie ogromnych ilości spływającego Światła. Ta energia aktywuje naszą Świadomość i zmusza nas, do wyboru ekspansji poza rany przeszłości – do Światła Całości. Osiągamy intensywny punkt integracji, który testuje naszą determinację, ale jednocześnie daje nam impuls, którego potrzebujemy, aby podążać za WYMAGANYMI zmianami. Każdy z nas jest dokładnie tam, gdzie powinien być teraz.

Ta brama prowadząca nas do bardziej przebudzonej wersji nas samych nie zamknie się, dopóki nie będziemy gotowi przez nią przejść. Nie zostawi ciebie, ani nikogo w tyle. Każdy z nas po prostu porusza się we własnym tempie. Nie ma osądu, które tempo jest „właściwe”. Każde tempo jest doskonałe i Boskie dla każdej ścieżki wzrostu i ekspansji, na której się znajdujemy. Jesteśmy na różnych stopniach połączenia z pięknym Światłem, które buduje światy. Przebudzenie do Światła, to nie tyle cel do którego docieramy, ale sposób bycia i stawania się. Światło, kieruje do cudów, które zawsze w nas były.

Otwarty portal przebudzenia przejawia się na różne sposoby. Odczuwanie silnego pragnienia, wzmocnienia połączenia z Duchem. Posiadanie silnego pragnienia rozpoczęcia czegoś nowego. Doświadczanie większej codziennej synchroniczności. Doświadczanie naszych pozazmysłowych zdolności / wewnętrznego wiedzenia. Stawanie się bardzo świadomym/uważnym na nasze otoczenie. Rozkwitające nowe pomysły, które mogą wpłynąć na kierunek naszego życia. Pełniejsze wyrażanie siebie i nie ukrywanie już tego, Kim Jestem. Pragnienie budowania nowych przyjaźni opartych na Duszy.

Kiedy pozwalasz swojej Świadomości łączyć się z subtelnością Światła, uzyskujesz dostęp do wyższych wyborów, w których płynie ogromna inspiracja i pieści jak strumień. Ekscytuje jak wodospad. Uzupełnia się jak jezioro. Podtrzymuje jak ocean. To, co tworzysz, jest nasycone Boską twórczą energią. Z tego stanu jesteś otwarty na przepływ kreacji, który często wykracza poza to, co wyobrażała sobie ludzka jaźń. Kierujesz i wybierasz, ponieważ jest to dla ciebie naturalne. Kierujesz i wybierasz, ponieważ jest to cenne dla Życia. Kierujesz i wybierasz, ponieważ jest to niezbędny przepływ kreacji.

Ze swojego połączonego stanu Bycia jesteś w rezonansie Miłości. Wiesz, że Życie pracuje dla ciebie, bo TY jesteś Życiem. To potężna siła, która pozwala. Światło w tobie jest „wiedzącym wszystko” w sposób, który nie ma absolutnie nic wspólnego z ego. Dokładnie wie, co chce zrobić, aby jak najlepiej się o nas troszczyć, a jedyne, o co prosi nas, to utrzymanie wystarczającej Świadomości, aby móc szanować jego przewodnictwo.

Wiedząc o tym, dajmy sobie pozwolenie na uwolnienie się od przywiązań, które wciąż możemy mieć wokół lęku przed nieznanym. Trzymanie się starego, to preferowana przez umysł metoda radzenia sobie, gdy nie czuje się bezpiecznie. Ważne jest, aby być elastycznym już teraz, ponieważ sprawi to, że poruszanie się po tych wysokich energiach, będzie o wiele przyjemniejsze. To jest czas, aby nasze Światło prowadziło nas w podróży, którą pragnie nas zabrać. To nie czas na hibernację. To jest czas, aby wyjść w świat i zaangażować się w dostępną nam Miłość, Życie i Wolność!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *