Miesiąc: październik 2021

Przekazy

W naszych Sercach jest pomost, między Niebem a Ziemią.

Napływające Świetliste energie są potężne i pulsują w całej Ludzkości, generując zmiany potrzebne do życia w świętości, równowadze i harmonii. Jesteśmy równoważeni na wielu poziomach, nasz umysł i nasza Ludzka Świadomość, są silnie dotykane. By żyć nową rzeczywistością, nowy światem, ograniczenia stworzone przez stare sposoby myślenia muszą zostać uwolnione. Wraz z tym uwolnieniem nasza Ludzka […]

Read More
Przekazy

Obudź się i zaakceptuj swoją Moc.

Światło kumuluje się i manifestuje na Ziemi, przywracając równowagę w całym Stworzeniu. Dlatego, znajdujemy się w czasie głębokiej odnowy, w którym zanika znany porządek życia. Gdy załamuje się nasz konwencjonalny, utrwalony sposób życia, przeżywamy kryzys. W ramach tego kryzysu otrzymujemy potężną możliwość zmiany naszej Świadomości i poszerzenia jej poza to, co zawsze znaliśmy. Jeśli nauczymy […]

Read More
Przekazy

Istnieję

Gdybyś mógł/a traktować siebie choćby przez godzinę tak, jak traktowała by ciebie Miłość Boga, to droga umiłowana Boska Duszo wygłaszałabyś wibracyjne oświadczenie do Wszechświata, które mówiłoby: Jestem godna Miłości! Jestem godna życzliwego traktowania! Jestem godna szacunku, pielęgnowania i rozpieszczania! Jestem godna, ponieważ istnieję! Zostałeś stworzony, ponieważ Źródło marzyło o Duszy takiej jak TY. Wyobraziło sobie […]

Read More
Przekazy

Nasza Ewolucja nie jest kałużą, ale strumieniem, który będzie stawał się rzeką!

Spływające Światło wzmacnia Obecność Boga, który pozwala nam przekroczyć chaos w zewnętrznym świecie. Zdecydowana większość ludzkości, nie jest świadoma tego faktu, i nadal emituje wokół siebie cierpienie.–Kiedy obserwujemy świat zewnętrzny jako neutralny obserwator, łatwo zauważamy, że reakcje Ludzkości i wydarzenia, odzwierciedlają przestarzałą świadomość oddzielenia od Źródła Stworzenia. Ludzie na całym świecie działają w oparciu o […]

Read More
Przekazy

Zapytaj, co zrobiłaby Miłość? I zrób to!

W tych czasach niesamowitych zmian i ekspansji transformacji, kluczowe znaczenie ma elastyczność i zdolności adaptacyjne. Poruszamy się po ciągle zmieniającym się krajobrazie, który utrudnia ustalenie jakiegokolwiek kierunku. W związku z tym jesteśmy zachęcani do odkrywania tego, co nowe i niewypróbowane, jednocześnie poszukując głębszego znaczenia i zrozumienia siebie i naszego życia. Możesz czuć się wyraźnie wytrącony […]

Read More