Felietony

Największą Magią, jest zakorzenienie się w swoim przepływie.

Obecnym wyzwaniem dla nas, jest uzyskanie pełnego przepływu energii Światła, które umacnia, tworząc odnowione pole i zmienia naszą wibracyjną sygnaturę.Poprzez swoje odnowione pole, głębiej wchodzimy w interakcje z prawdziwym życiem.Życiem, które jest Bogiem. Aby skutecznie wchodzić w interakcje z subtelnymi królestwami, musimy wykonać wewnętrzną pracę, aby puścić ciężkość, kontrolę, dominację ego.Gdy puszczamy, wysubtelniamy się.To, jakbyśmy […]

Read More
Felietony

Pozwól sobie, przypomnieć Jedność, w swojej najgłębszej Istocie.

Przygotowuje się nas do bycia świętym kielichem, który utrzymuje Boskie Światło, wpływające na nas, na wszystkich poziomach.Dlatego musimy podchodzić do siebie lekko.Podnosząca się energia Ziemi jako Boskiej Matki, to podnosząca nas łaska, która zachęca do porzucenia wszystkiego, co stwarza w nas opór, co powstrzymuje przed ucieleśnieniem naszej Boskości. Wolność ekspresji naszej Duszy, jest jednym z […]

Read More
Felietony

Nie jesteś mały i nie jesteś samotny

Zmiana wibracji elektromagnetycznego pola w którym żyjemy, to proces który trwa po to, aby doprowadzić wszystkich do tej samej częstotliwości, która jest podniesioną Świadomością naszej Jedności.W zmianie naszej wibracji, rozpuszczamy lęk przed niezwykłością Prawdy, którą jesteśmy. Ta wibracyjna podróż podnoszenia się, zabiera nas coraz głębiej do środka, by wykonać głęboką wewnętrzną pracę, i przejść przez […]

Read More
Felietony

Magia jest wszędzie

Czcij swoje Serce, szanuj jego wrażliwość, i rozpoznawaj jego dary, abyś mógł w siebie wnieść poszerzone postrzeganie.Będąc konsekwentnym, swoją duchową praktyką, dopracowujesz swój system energetyczny.Pozwalasz utrzymywać w nim wyższe częstotliwości, budując silniejsze pole Światła.Pielęgnując delikatność i współczucie, które masz w sobie, możesz rozpoznać swoją wartość dla świata.A istnieje ogromna potrzeba tych cech, w tym świecie […]

Read More
Felietony

Wszystko jest ILUZJĄ

Osiągnięcie stanu Oświecenia, to ogniskowanie się jako Świadomość, poza iluzję tego świata.Życie to gra częstotliwości, a oświecenie to nasz naturalny rozwój, jako kierunek do naszej prawdziwej Jaźni, która jest Bogiem i wibruje wysoko.Wychodzenie poza iluzję, to dostrojenie się do częstotliwości Miłości z której pochodzimy. Więc Oświecenie, jest najbardziej naturalną ścieżką, którą możemy obrać, by doświadczać stanu nieustannej […]

Read More
Felietony

Portal Światła nad Polską wzniósł się, przebudował, poszerzył i aktualnie obejmuje swoim działaniem całą Europę.

Jednocześnie wokół Ziemi powstało 8 Nowych Portali Światła nad: Azją, Afryką, Ameryką Południową, Ameryką Północną, Australią, Islandią, Biegunem Północnym i Biegunem Południowym Ziemi. Przez te Portale płyną Wibracje Światła dostosowane do charakterystyki energetycznej danego terenu oraz ludzi tam zamieszkujących. Ma to pomóc w łatwiejszym  Przebudzaniu się całej ludzkości i absorpcji przez ciała ludzkie spływających, nowych […]

Read More
Felietony

WOLNOŚĆ , MIŁOŚĆ , BRATERSTWO

Coraz wyraźniej jesteśmy już przez otwarty portal Światła prowadzeni, teraz przez trzy piękne Świetliste Serca nad Polską. Prowadzą one do coraz wyższych potencjałów, nowej otwierającej się przed nami lepszej, jaśniejszej rzeczywistości.  W obecnej sytuacji w Polsce i na Ziemi, ludziom najbardziej brakuje wibracji zawartej w tych trzech  zapisach: WOLNOŚĆ MIŁOŚĆ BRATERSTWO  Te trzy Słowa i […]

Read More
Felietony

Nie wszystko jest takie, na jakie na zewnątrz pozornie wygląda.

Kochani, mamy już piękny krąg Światła na około 50 km wokół Ziemi. Nad centrum Polski (Warszawa) zawieszona jest również potężna kula pięknego Światła, której promienność rozpościera się obecnie już na całą Polskę. To piękne Światło przyspiesza, coraz bardziej swoją ekspansję, zakotwiczając się coraz bardziej w miejscu naszego kraju, oczyszczając ciężkie energie zapisane w energetycznym polu […]

Read More
Felietony

Uświadom sobie, że to za czym tęsknisz żeby czuć, to Miłość.

Ostatnie wysokie energie wprowadziły wiele osób, w ciemne szczeliny lęku i wątpliwości.Jest to czas dla wszystkich nas, dla całej ludzkości, aby zrezygnować z okopów, pozbyć się lęków, pozbyć się gniewu na kogokolwiek / cokolwiek.Chociaż większość ludzi wskazuje palcem, aby nienawidzić i obwiniać innych o swoje położenie, to nienawiść ta, tak naprawdę jest kierowana do wewnątrz, […]

Read More
Felietony

Świat reaguje na odbicie uzdrowionej Świadomości i wtedy, sam może być uzdrowiony.

Tworząc NOWE, nie koncentrujemy się już na starej rzeczywistości. Widźmy to co się dzieje, ale ze zrozumieniem, że wszystko się demontuje i jest restrukturyzowane, zgodnie z wyższym Prawem Życia, które jako nowa częstotliwość, coraz intensywniej na tę planetę spływa. Utrzymywanie nowej percepcji, to urzeczywistnianie nowego świata, i wymaga całego naszego zaangażowania.Jest nas coraz więcej, aby […]

Read More
Felietony

To czasy zmian i dostosowania, do najgłębszej Prawdy, w której odkrywamy, że kiedy my się zmieniamy, świat zmienia się sam.

Energia przesuwa się, aby znacznie zmienić całe życie na Ziemi, tworząc katalizator dla transformacji i trwałych zmian.W rezultacie, ewolucyjny wzrost i rozwój całej ludzkości rozszerza się i przekształca w jednolite pole Świadomości Światła. Większość problemów, w nisko wibrującej rzeczywistości, wynika z braku kontaktu jako naszego odłączenia się, od Świetlistego Ja.W rezultacie czego, nauczyliśmy się ślepo […]

Read More
Felietony

Ta planeta, staje się planetą, Mistrzów Miłości.

To czas byśmy przeszli, z pozycji niewolników wydarzeń i praw, których nie rozumiemy, na pozycję ŚWIADOMYCH współtwórców Rzeczywistości. Nie ma większej możliwości awansu, niż ta, którą daje nam obecnie, spływające Światło. Czas dominacji ziemskich intelektów i ego, tworzące współczesną mentalność, obyczaje i biznes, nieodwołalnie się kończy. W dominacji ego, zapomnieliśmy, że jesteśmy częścią większego ekosystemu, […]

Read More
Felietony

SCENA, na której GRASZ, jest znacznie większa, niż TWOJE OSOBISTE ŻYCIE.

Jesteśmy aktorami na scenie życia i powinniśmy TERAZ dobrze odegrać swoje role. Tu w tym scenariuszu, który przed nami się rozgrywa – postrzegane podziały są elementem, opartego na lęku scenariusza. Podziały te, mają swój sens, jeśli twoją wolą nadal jest, bawić się w lęk. Natomiast, gdy jesteś zmęczony zabawkami lękliwego świata, poddaj się Wyższej Woli […]

Read More
Duchowy FRAME
Felietony

Podróż do Domu.

Nasza wibracyjna podróż, to podróż do samego centrum Duchowego Stworzenia, gdzie Miłość i Moc są dotykalne. Podróżujemy do życia na styku Światła i świata, w miejscu gdzie obydwa się spotykają, na krawędzi nieskończoności. Zmieniając wibrację, będziemy podróżować poprzez cuda Kosmosu, mnogość wymiarów i planów, wiedzieni jedynym głosem, który brzmi w Sercu każdej Istoty. Głosem kochającej […]

Read More
Felietony

Po okresie trudności, przyjdzie czas rozbłysku Świadomości.

W wyższej Świadomości, w naturalny sposób harmonizujemy się z wyższym Światłem, wyższą wolą, jej przepływem i działaniem. Stawanie się coraz bardziej zdolnym do życia i wyrażania wyższej Świadomości, jest ścieżką ciągłej ekspansji, dopóki nie nastąpi wielka, Boska samorealizacja. W tej realizacji, coraz głębiej łączymy się ze Źródłem Życia, i gdy to połączenie rozwija się, nasza […]

Read More