Dzień: 2024-06-11

Przekazy

Tu jest twój Nowy Świat.

To czas na nasze Światło! Cokolwiek robisz, nie oddawaj swojej mocy temu, co na zewnątrz wygląda mrocznie. Nie siedź jak na kosmicznym rozdrożu – wolnej woli – czekając jak na stacji kolejowej, aż zabierze cię boska interwencja. Porzucaj to co mroczne i dostrajaj się do pola Świetlistej Świadomości, które istnieje w tobie i które sprawia, […]

Read More